„Dobre praktyki w edukacji wczesnoszkolnej i realizacji zajęć wychowania fizycznego w formie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych” to temat seminarium Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego, które odbyło się 30 września 2011 roku w Zespole Szkół w Chróścinie. Wzięło w nim udział 48 dyrektorów i wicedyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z 7 powiatów naszego województwa. Seminarium zaszczycili swoją obecnością Pan Marek Leja wójt gminy Dąbrowa, Pani Leonarda Płoszaj wicestarosta opolski, Pan Janusz Staszowski dyrektor GZEASiP w Dąbrowie, Pan Zbigniew Janowski dyrektor GOKiR w Dąbrowie. Uczestnikom seminarium, zainteresowanym edukacją wczesnoszkolną, przedstawiono zajęcia w oddziale sześciolatków, lekcje otwarte z wykorzystaniem edubali, ogród – założony przez rodziców uczniów klasy III, a uprawiany przez ich dzieci w ramach zajęć przyrodniczych i pozalekcyjnych, plac zabaw i salę wyposażoną w pomoce dydaktyczne, zakupione w ramach programu „Radosna Szkoła” – tę cześć programu przygotowały panie M. Wodyńska, W. Cieśla, M. Rynkowska, K. Reuss. W budynku szkoły przy ul. Niemodlińskiej 8d odbyły się lekcje pokazowe aerobicu, siatkówki, tenisa stołowego, lekkiej atletyki, koszykówki, piłki nożnej, tańca towarzyskiego i zajęć w siłowni, które są propozycją (do wyboru) realizacji 4 godziny wychowania fizycznego, realizowanej w formie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w Zespole Szkół w Chróścinie – tę część zajęć prowadzili: M. Steciuk, G. Fiec, P. Staszak, D. Kołodziej. Na zakończenie pobytu w szkole naszym gościom zaprezentowano program artystyczny, w którym wystąpili: zespół wokalny „Malowane nutki”, Laura Gogol – flet poprzeczny, Lukas Gogol – akordeon, Ewa Masłocha – klarnet. W tańcu nowoczesnym zaprezentowała się Daria Kręcichwost, w sprawności z kołami hula – hop Natalia Bednorz, a układ gimnastyczny przedstawiły Patrycja Sękowska i Agnieszka Jandziak. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili organizację seminarium i prezentację wszystkich zajęć, wyrazili uznanie dla nauczycieli i uczniów szkoły.

Zajęcia aerobiku. Młodzi piłkarze. Może przyszłe reprezentantki Polski w koszykówce? Nie zabrakło „Malowanych nutek”. Natalia zachwyciła wszystkich. Lukas i jego ulubiony instrument. Laura i „zaczarowany” flet. Klarnecistka Ewa. Występ Darii w tańcu nowoczesnym. Nasze małe gimnastyczki – Patrycja i Agnieszka. Zajęcia na placu zabaw. Tańczące gimnazjalistki.