Wraz z wejściem do szkoły nowej podstawy programowej we wrześniu 2009 roku, pojawiło się kilka nowych przedmiotów. Jednym z nich są zajęcia artystyczne dla uczniów gimnazjum. Głównym celem zajęć jest rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów. W naszej placówce młodzi ludzie mają możliwość odkrywania swoich talentów na zajęciach teatralnych, wokalno – instrumentalnych, muzycznych i plastycznych prowadzonych przez p.A.Plutę i p.K.Iwańskiego. Okazją do zaprezentowania rezultatów pracy są liczne imprezy, kiermasze, a także wystawy przygotowywane na szkolnych korytarzach. Wysoka frekwencja na zajęciach (również tych organizowanych w sobotę) przekonuje, iż pomysł wprowadzenia tego przedmiotu był pomysłem trafionym i znacząco wpłynął na wzbogacenie szkolnej oferty zajęć dla młodzieży.

Występ grupy wokalno-instrumentalnej na apelu z okazji Dnia Nauczyciela. Występ został zarejestrowany przez dziennikarkę Radia Opole. Z okazji Święta Edukacji wystąpiła też grupa teatralna.

Prawdziwy aktor potrafi zagrać wszystko. Bolesna lekcja muzyki. Lekcja mumifikacji.

Szkolna rzeczywistość na lekcji WF-u. Aktorzy schodzą ze sceny żegnani gromkimi brawami. Młode adeptki sztuki rzeźbiarskiej.

Wspólne działanie integruje. Niektórzy wybierali pracę w odosobnieniu - sam na sam ze sztuką. Kuba w przypływie weny twórczej. Na zajęciach rzeźbiarskich panowało równouprawnienie.