Dnia 04.01.2012 roku o godzinie 10.00 uczniowie klas I – III Publicznego Gimnazjum w Chróścinie gościli europosłankę Danutę Jazłowiecką. Głównym tematem spotkania była polska prezydencja w Unii Europejskiej, ale nasz gość z chęcią odpowiadał także na inne, zadawane przez uczniów pytania. W murach szkoły panią posłankę serdecznie przywitała pani dyrektor Danuta Panufnik, po czym pani Jazłowiecka została zaproszona na spotkanie z uczniami. Za przygotowanie spotkania odpowiedzialna była nauczycielka wiedzy o społeczeństwie Urszula Janus oraz uczniowie klas drugich gimnazjum: Agata Czaja, Aleksandra Kędziora, Łukasz Szczepańczyk i Michał Kukielka.

Program przewidywał wspólne odśpiewanie hymnu Unii Europejskiej – „Ody do Radości”, prezentację opisującą w skrócie dokonania Polski podczas sześciomiesięcznej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej oraz debatę na temat sukcesów i porażek polskiej prezydencji. Ostatni punkt programu przerodził się w żywą dyskusję z udziałem pani poseł. Pani Jazłowiecka wyczerpująco odpowiadała na przygotowane dla niej pytania związane z życiem europosłów oraz kwestie, które najbardziej interesowały uczniów naszego gimnazjum.

W trakcie trwania spotkania, pani europoseł wręczyła również skromne prezenty dziesięciu uczniom naszego gimnazjum wyróżniającym się w nauce i pracy społecznej.

Pani poseł Jazłowiecka podczas swoich odwiedzin dała nam ciekawą lekcję wiedzy o społeczeństwie i patriotyzmu, a także dowiodła, że pomimo, iż obecnie wiele czasu spędza poza granicami państwa, nasze sprawy są jej nadal bliskie, a sercem wciąż jest z Opolszczyzną i jej mieszkańcami.


Uczniowie klas drugich z opiekunem p. Urszulą Janus

Pani Jazłowiecka chętnie odpowiadała na pytania uczniów. Ewa przyjmuje gratulacje od pani europoseł.