Od II semestru roku szkolnego 2017/2018, w PSP im. G. Morcinka w Chróścinie, odbywać się będą, w każdy pierwszy wtorek miesiąca, dodatkowe konsultacje indywidualne dla rodziców (w godz.16.00 - 17.00). Wyjątkowo konsultacje lutowe odbędą się 30.01.2018r. Spotkania dla rodziców (z wychowawcą) odbywać się będą zgodnie z planem.