Koncert muzyczny.Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela. 12 października 2018 roku, w sposób uroczysty, obchodziliśmy go w naszej Występy najmłodszych uczniów (klasa III).szkole. Dzień rozpoczęliśmy spotkaniem klas z wychowawcami,  potem uczestniczyliśmy we mszy świętej w intencji nauczycieli i pracowników szkoły, wysłuchaliśmy koncertu muzyki dixielandowej, a następnie odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz Gminy Dąbrowa, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, nasi szacowni emeryci oraz uczniowie. W części oficjalnej głos zabrał pan dyrektor KrystianWystęp klasy VII. Iwański, który podkreślając wyjątkowość święta, z uwagi na rok jubileuszowy, skierował do zebranych następujące słowa: „Dzisiejsza uroczystość Święta Komisji Edukacji Narodowej ma charakter niezwykły, bo jubileuszowy. Od 50 lat w murach tej szkoły, w ten dzień, spotykają się nauczyciele i pracownicy szkoły, by razem świętować. Dzisiaj kierując do Państwa podziękowania, chciałbym je Nagrodzeni nauczyciele.skierować również do wszystkich, którzy przez 50 lat tworzyli tę szkołę, jej niezwykłą atmosferę i wizerunek. Część z tych osób odeszła od nas na zawsze, część rozjechała się w różne strony świata, część nie mogła przybyć ze względu na stan zdrowia, ale moje słowa kieruję również do nich. Bo to naszą wspólną zasługą jest to, że o tej szkole mówi się dobrze, że możemy być z niej dumni, że kolejne pokolenia absolwentów osiągają edukacyjne i życiowe sukcesy. A wiem, że praca w szkole nie jest łatwa, może czasami niewdzięczna, lecz jeśli wykonujemy ją z pasją to przynosi radość i spełnienie. Gdy jednak czasami zabraknie tej Nagrodzeni pracownicy.pozytywnej energii to przypomnijmy sobie słowa jednego z naszych poetów Adama Asnyka „A ten zwycięzcą – kto drugim da najwięcej światła od siebie!” Od 50 lat w tej szkole niesiemy to światło, dzielimy się nim z naszymi wychowankami i widać tego wspaniałe efekty. Możemy więc powiedzieć, że jesteśmy zwycięzcami. I w tym szczególnym dniu wszystkim nauczycielom i pracownikom, takiej postawy, serdecznie gratuluję”. Życzenia wszystkim pracownikom oświaty złożył również Wójt Gminy Dąbrowa – Marek Leja. Nie zabrakło też życzeń od Samorządu Uczniowskiego. Potem przyszedł czas na Nagrody Dyrektora i występy uczniów. W części artystycznej  uczniowie klasy VII, pod opieką pani Aleksandry Pluty, wspaniałym, humorystycznym występem wprowadzili wszystkich w świąteczny nastrój.