Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Chróścinie zaprasza na zebranie informacyjne dla rodziców uczniów - kandydatów do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020, które odbędzie się 27.02.2019r. (środa) o godz. 18.00 w budynku szkoły przy ul. Niemodlińskiej 8d.

Dodatkowo informujemy, że trwa rekrutacja do klasy pierwszej (wnioski (dla kandydatów spoza obwodu szkoły) i zgłoszenia (dla kandydatów z obwodu szkoły) dostępne są na stronie internetowej szkoły (zakładka – Rekrutacja) oraz bezpośrednio w sekretariacie szkoły). Uzupełnione dokumenty rekrutacyjne składamy w sekretariacie szkoły.

W/w dokumenty będzie można składać, również podczas zebrania informacyjnego.