Nareszcie wiosna!Po długiej i kapryśnej zimie, najbardziej oczekiwany przez dzieci, ale też nas dorosłych, nadszedł dzień powitania kalendarzowej wiosny. W czasach kiedy my rodzice i nauczyciele  chodziliśmy do szkoły, 21. marca był dniem, w którym wychodziliśmy gromadnie ze szkoły na tzw. wagary. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że przebywanie poza nią bez opieki, może skończyć się dużymi kłopotami, ale to już historia. Obecnie w szkołach dzieje się tyle ciekawych rzeczy, że uczniowie chętnie w niej pozostają i angażują się w zadania. Klasy młodsze już kilka dni wcześniej rozpoczęły przygotowania do świętowania. Uczyły się piosenek, robiły ekologiczne marzanny, obserwowały i nasłuchiwały zmiany w przyrodzie w przyszkolnych ogródkach i Parku Dworskim. Tegoroczne obchody święta rozpoczęliśmy od Idziemy w barwnym pochodzie.barwnego i głośnego, z piosenką na ustach, korowodu uliczkami Chróściny. Po dotarciu do szkoły, tradycyjnie pożegnaliśmy zimę paląc marzanny. W drugiej części dnia, w poszczególnych klasach realizowaliśmy różne zadania: eksperymenty „ Cztery żywioły Ziemi”, wiosenne malowanie farbami - Co wiosna zmieni wokół nas? Były również obserwacje i eksperymenty „ Odkrywamy tajemnice wody”, oraz wędrowanie po okolicy z kartą obserwacji w celu zgromadzenia konkretnych informacji potrzebnych do przygotowania wiosennej  ilustracji. Przy okazji omawiania zmiennej pogody i zjawisk atmosferycznych uczniowie dowiedzieli się o prądzie i jego zastosowaniu. Mieli okazję także zbudować obwody elektryczne. Po zakończonych działaniach w ramach edukacji wczesnoszkolnej, dzieci wzięły udział w II WIOSENNYM PRZEGLĄDZIE TALENTÓW, organizowanym przez kadrę pedagogiczną  świetlicy.  Wiosna została należycie powitana i mamy nadzieję, że często będzie nas raczyła piękną pogodą.