Egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty odbędzie się w naszej szkole zgodnie z planem.