Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
Ogłoszony 8 kwietnia 2019 r. bezterminowy strajk trwa nadal. Dziękujemy Państwu za okazane zrozumienie i cierpliwość (w ubiegłym tygodniu w szkole, obecni byli tylko uczniowie klasy trzeciej gimnazjum zdający egzamin). Przed nami kolejne trzy dni egzaminów - egzamin klas ósmych. Jeżeli jest to możliwe, ze względu na strajk, również w tych dniach, apelujemy do Państwa o rozważenie możliwości zapewnienia dzieciom opieki we własnym zakresie. Jednocześnie informujemy, że dyrektor szkoły, we współdziałaniu z Organem Prowadzącym, podejmie wszelkie działania mające na celu zapewnienie dzieciom, które przyjdą do szkoły, właściwych warunków opieki.
Aktualne informacje dotyczące strajku będą podawane na stronie internetowej szkoły: www.zschroscina.eu