W związku z kontynuowaniem akcji strajkowej, kolejny raz deklarujemy, że dyrektor szkoły, we współdziałaniu z Organem Prowadzącym, podejmie wszelkie działania mające na celu zapewnienie dzieciom, które przyjdą do szkoły, właściwych warunków opieki. Ze względu na ograniczone możliwości kadrowe (większość nauczycieli strajkuje) prosimy o wcześniejszą informację (dzień wcześniej), że w danym dniu, w określonych godzinach, dziecko będzie wymagało opieki (sekretariat - tel. 774640114).