Dziękujemy za bardzo ciekawe warsztaty!Po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa i zawieszeniem zajęć w szkole, nasi uczniowie z klasy 4 i 5, pod opieką wychowawców p. Elwiry Ferenc - Koleśnik, p. Krystiana Iwańskiego oraz przy wsparciu p. Leszka Baraniewicza, wzięli udział w warsztatach w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO” w Zaczarowanym Świecie Centrum Nauki i Eksperymentu Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji. Świetnie przygotowane zajęcia, były innowacyjnym i niezwykle interesującym spotkaniem z nauką. Nietypowe lekcje odbyły się w pięciu blokach tematycznych:
I. Flora i fauna ekosystemów wodnych.
II. Znaczenie wody.
III. Woda - cudowna substancja - właściwości wody.
IV. Równowaga w naturze i w nas.
V. Film "Słodka woda" w przenośnym "planetarium".
Dziękujemy organizatorom za możliwość uczestniczenia w warsztatach oraz za pyszny obiadek i podwieczorek.