Informujemy, iż lista kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Chróścinie, została wywieszona na drzwiach budynku szkoły przy ul. Niemodlińskiej 8d. Jednocześnie zawiadamiamy, że wszystkie wnioski i zgłoszenia uczniów zostały rozpatrzone pozytywnie. Do dnia 20 marca, rodzice kandydatów, proszeni są o podpisanie i dostarczenie do sekretariatu szkoły oświadczenia potwierdzającego wolę przyjęcia do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Chróścinie (dokument (do wydruku) dostępny jest na stronie internetowej szkoły - zakładka "Rekrutacja" oraz w sekretariacie szkoły). W razie problemów z terminowym dostarczeniem dokumentu, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: sekretariat - 774640114. Kolejne zebranie z rodzicami kandydatów (gdzie również możliwe będzie uzupełnienie brakującej dokumentacji) planowane jest na 4 czerwca 2019r.