Dyrekcja

mgr Ewa Tomków – dyrektor


Edukacja wczesnoszkolna

mgr Elżbieta Skrzypczyk

mgr Aleksandra Homenda

mgr Wiesława Cieśla

mgr Klaudia Reuss

mgr Mariola Wodyńska


Język polski

mgr Agnieszka Bartnik

mgr Elwira Ferenc - Koleśnik

mgr Barbara Tempka

 

Język angielski

mgr Marta Wodyńska

pani Ewa Jasińska

 

Język niemiecki

inż. Ewa Jagiełło

Robert Kustra

 

Historia

mgr Małgorzata Groszek - BaligaWOS

mgr Leszek BaraniewiczWDŻ

mgr Małgorzata Groszek - Baliga


Matematyka

mgr Leszek Baraniewicz

mgr Ewa Bernacka – Szuster

mgr Ewa Tarnogrodzka

 

Fizyka

mgr Leszek Baraniewicz

 

Geografia

mgr Krystian Iwański

 

Biologia, chemia

mgr Karina Gahl

 

Przyroda

mgr Aleksandra Pluta

 

Informatyka

mgr Leszek Baraniewicz

mgr Agnieszka Bartnik

mgr Krystian Iwański

 

Plastyka

mgr Krystian Iwański

 

Muzyka

mgr Aleksandra Pluta


Technika

mgr Grzegorz Fiec


Wychowanie fizyczne

mgr Grzegorz Fiec

mgr Małgorzata Steciuk

 

Religia

mgr Marta Dobrowolska

mgr Paweł Zyzik

ks. Ryszard Michalik


Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Krystian IwańskiPedagog szkolny

mgr Maria Rynkowska

 

Psycholog szkolny

mgr Barbara SopaŚwietlica szkolna

mgr Elżbieta Skrzypczyk

mgr Aleksandra Homenda

mgr Wiesława Cieśla

mgr Klaudia Reuss

mgr Mariola Wodyńska

mgr Maria Rynkowska

pani Ewa Jasińska

inż. Ewa Jagiełło

mgr Marta Dobrowolska

mgr Aleksandra Pluta

mgr Małgorzata Steciuk

mgr Grzegorz Fiec

mgr Małgorzata

Warzkiewicz - kierownik

świetlicyLogopeda

mgr Elwira Ferenc - Koleśnik

Biblioteka szkolna

mgr Marta Dobrowolska


Zespół instrumentalny

mgr Hubert Labusga