OPIEKUN: Aleksandra Homenda

REGULAMIN MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

W skład Małego Samorządu Uczniowskiego wchodzi trzech uczniów z każdego poziomu nauczania kształcenia zintegrowanego, wybranych na drodze głosowania. Na tydzień przed wyborami kandydaci przygotowują programy wyborcze i umieszczają je na swoich plakatach. Wszyscy chętni zgłaszają swoje kandydatury do opiekuna MSU. Termin zgłoszeń upływa dwa dni przed wyborami. Wszyscy uczniowie oddziału I-III otrzymują po jednej karcie do głosowania i zaznaczają jednego kandydata z każdego poziomu nauczania. Głosy są wrzucane do urny i z końcem dnia liczone. Wyniki głosowania są podawane najdalej dwa dni po wyborach, wtedy też odbywa się przyjęcie nowych członków. Na kolejnym spotkaniu członkowie MSU wybierają przewodniczącego oraz decydują, w których sekcjach chcą działać.

 

Główne zadania MSU:

 • prowadzenie gazetki ściennej na korytarzu szkoły, zamieszczanie aktualnych informacji związanych z pracą samorządu,
 • inicjowanie akcji „ I ty możesz zostać Świętym Mikołajem”,
 • przygotowanie kartek świątecznych dla wszystkich pracowników naszego oddziału,
 • pomaganie w pakowaniu i sprzedawaniu pierniczków zdobionych przez uczniów klas I-III,
 • prowadzenie POCZTY WALENTYNKOWEJ,
 • prowadzenie konkursu dla DOCIEKLIWYCH,
 • przygotowanie i prowadzenie konkurencji podczas dnia sportu dla klas I-III,
 • prowadzenie całorocznej akcji„szczęśliwego numerka”.

Podczas tych działań uczniowie nie tylko rozwijają swoje zainteresowania, ale także kształtują istotne w życiu kompetencje:

 

1. Kompetencję komunikowania się z ludźmi

 • doskonalą kulturę mówienia, wzbogacają słownictwo, śmiało wypowiadają swoje myśli i określają odczucia,
 • szanują poglądy głoszone przez innych, tolerują indywidualność innych,
 • wykazują się wyobraźnią.

 

2. Kompetencję współpracy, współdziałania z ludźmi

 • rozwijają ciekawość poznawczą,
 • cierpliwie i systematycznie dochodzą do celu,
 • czują się związani ze społecznością szkolną.

Praca w Małym Samorządzie Uczniowskim daje możliwości samorealizacji uczniom na wielu płaszczyznach i przygotowuje ich do aktywnej działalności w organizacjach szkolnych na wyższych etapach nauczania.

 

Odwiedziło nas

Dzisiaj: 113

Wczoraj: 172

Ten tydz.: 770

W tym miesiącu: 3234

Razem: 259777