„Dialog Kulturowy – cz. I” – realizowany od 31 maja do 6 czerwca 2006r. w Chróścinie z udziałem uczniów ZS w Chróścinie, Gimnazjum Haliczu (Ukraina) i Hauptschule Lengede (Niemcy), współfinansowany przez Gminę Dąbrowa, Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży w Warszawie, rodziców uczniów biorących udział w wymianie i pracowników ZS w Chróścinie.

Doszło w nim do rzeczywistego spotkania i wspólnej pracy młodzieży i nauczycieli z Polski, Niemiec i Ukrainy. Uczniowie biorąc udział w warsztatach muzycznych, tanecznych, sportowych mieli możliwość poznania naszej kultury, tradycji i obyczajów. Zajęcia dziennikarskie, plastyczne pozwoliły na rozwinięcie umiejętności w tym zakresie. Spotkania z przedstawicielami samorządu terytorialnego i mieszkańcami naszej miejscowości, pozwoliły przekazać naszym gościom wiele doświadczeń i zasad funkcjonowania w naszej gminie. Wspólnie z polskimi kolegami poznali zabytki i współczesną architekturę gminy Dąbrowa i Opola. Przeżyli razem niezapomniane chwile podczas wycieczki do Wieliczki i Krakowa. Wszyscy wspólnie zbudowali makietę „Wizja Europy naszych marzeń”, do której młodzi ludzie będą dążyć w swoim dorosłym życiu.

Uczniowie z Halicza w większości uczą się języka polskiego, a znaczna ich część ma polskie korzenie dlatego dla nich było to doskonałe spotkanie z polską kulturą, historią i tradycjami. Natomiast dla uczniów z Lengede był to pierwszy pobyt w Polsce, który bardzo zmienił ich dotychczasowe wiadomości i wizję naszego kraju.

Projekt zdobył I Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego w konkursie „Partnerstwo bez granic” w 2007r. w kategorii instytucje publiczne, organizacje i instytucje pozarządowe o zasięgu lokalnym.