Pierwsze w roku szkolnym 2019/20 zebranie  Rady Rodziców  przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Chróścinie,  odbędzie się w czwartek 19 września 2019 r. o godzinie 17.00 w sali nr 13 .
Zebranie ma na celu wybór Prezydium Rady Rodziców, wybór oferty ubezpieczenia dla uczniów oraz ustalenie planu pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020.