Drodzy Rodzice!

Od stycznia 2020 r. tylko przelew
😊
 
Płatność za obiady w styczniu 2020 r. wynosi 66,50 zł

Wpłaty należy dokonać przelewem

do 5-go stycznia 😊

na rachunek bankowy szkoły

nr konta : 86 1130 1219 0026 3109 4920 0014
 
W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę,

do której uczęszcza , a także miesiąc , za który dokonywana jest wpłata
😊
 
Bardzo prosimy o wpłaty w terminie.