Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie naszych Uczniów!
Drodzy Uczniowie PSP W Chróścinie!

D0 10 kwietnia 2020r.  szkoły pozostają nadal zamknięte.  MEN wprowadziło nowe przepisy umożliwiające od 25 marca 2020r.  kształcenie na odległość. Szczegółowo o tym można przeczytać na stronie MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia MEN od 25 marca 2020 r. nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od środy uczymy się według nowego planu lekcji, który wychowawcy klas przesłali przez dziennik elektroniczny. Jesteśmy świadomi napotykanych trudności.

Chcemy wspomóc naszych uczniów w pracy własnej, uczeniu się na odległość oraz w przygotowaniu do egzaminów, dlatego też kontynuujemy elementy kształcenia on–line. Materiały dydaktyczne dla uczniów wszystkich klas będą udostępniane zgodnie ze wskazanymi przez nauczycieli formami pracy w Internecie (są to portale społecznościowe, strony www, e- podręczniki, wolne zasoby edukacyjne, zadania przesyłane drogą mailową, platformy edukacyjne). Oceniając pracę Ucznia , będziemy brali pod uwagę jego aktywność na podstawie otrzymanej od niego informacji zwrotnej.

Uczniów bardzo proszę o odpowiedzialne zachowanie, śledzenie informacji w e–dzienniku, stały kontakt z nauczycielami i efektywne spędzenie czasu  w e- szkole.

Proszę również Rodziców o zobowiązanie swoich dzieci do bezwzględnego pozostawania w domu, codziennego czytania komunikatów w e-dzienniku; skuteczne  zachęcania uczniów do systematycznej pracy w domu.

Wszyscy uczymy się zdalnej edukacji.
Ale uczmy się spokojnie.
Nie dajemy się.

Życzę nam wszystkim zdrowia.
Z wyrazami szacunku.
Renata Planert-Palak
Dyrektor Szkoły

Chróścina, 23 marca 2020 r.

Odwiedziło nas

Dzisiaj: 54

Wczoraj: 172

Ten tydz.: 711

W tym miesiącu: 3175

Razem: 259718