NOWY HARMONOGRAM egzaminu ósmoklasisty

- język polski : 16 czerwca 2020 r. (wtorek) godz. 9.00
Czas trwania egzaminu: 120 minut.
Czas egzaminu wydłużonego: do 180 min.

- matematyka : 17 czerwca 2020 r. (środa) godz.9.00
Czas trwania egzaminu: 100 minut.
Czas egzaminu wydłużonego: do 150 min.

- język obcy nowożytny: 18 czerwca 2020 r. (czwartek) godz.9.00
Czas trwania egzaminu: 90 minut.
Czas egzaminu wydłużonego: do 135 min.

* dodatkowy termin w klasach ósmych: 07 - 09 lipca 2020 r.
* wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.