Trzymamy poziom!Kolejny rok wyniki egzaminu gimnazjalnego, w naszej szkole, utrzymują się na bardzo wysokim poziomie. Znów możemy się cieszyć z faktu, iż bardzo dobrze przygotowaliśmy uczniów do Nasze wyniki.następnego etapu edukacji. Dotyczy to zarówno przedmiotów humanistycznych (j. polski: szkoła – 82,4; gmina 73,9; województwo 67,8; historia/WOS: szkoła – 73,7; gmina – 68,2; województwo – 57,0),  jak i ścisłych (matematyka: szkoła – 76,4; gmina – 64,6; województwo - 45,3; przedmioty przyrodnicze (chemia, biologia, fizyka, geografia): szkoła – 65,4; gmina - 59,0; województwo - 50,8). Powodem do dumy jest również wynik egzaminu z języków obcych: j. angielski (poziom podstawowy: szkoła – 89,9; gmina – 69,2; województwo – 68,9; poziom rozszerzony: szkoła – 76,4; gmina - 53,7; województwo – 50,6), j. niemiecki (poziom podstawowy: szkoła – 85,4; gmina – 87,5; województwo – 65,5; poziom rozszerzony: szkoła – 100,0; gmina – 87,0; województwo – 63,0) . Nauczycielom, rodzicom i trzecioklasistom serdecznie gratulujemy!

Od wielu lat wyniki egzaminu gimnazjalnego, w naszej szkole, utrzymują się na wysokim poziomie. RównJesteśmy z Was dumni.ież w tym roku możemy się cieszyć z faktu, iż bardzo dobrze przygotowaliśmy uczniów do kolejnego etapu edukacji. Dotyczy to zarówno przedmiotów humanistycznych (j. polski: szkoła – 69,8; gmina - 68,1; województwo - 66,0; historia/WOS: szkoła – 62,7; gmina – 54,0; województwo – 54,3),  jak i ścisłych (matematyka: szkoła – 61,3; gmina - 52,3; województwo - 47,0; przedmioty przyrodnEgzamin czas zacząć.icze (chemia, biologia, fizyka, geografia): szkoła – 55,6; gmina - 52,0; województwo - 49,8). Powodem do dumy jest również wynik egzaminu z j. angielskiego (poziom podstawowy: szkoła – 82,3; gmina - 60,0; województwo – 65,3; poziom rozszerzony: szkoła – 65,4; gmina - 38,7; województwo - 45,7). Tu warto pamiętać, że we współczesnym świecie, kiedy j. angielski stał się językiem międzynarodowym, dobra jego znajomość ułatwi w przyszłości naszym absolwentom, odnajdywanie się na rynku pracy. Nauczycielom, rodzicom, a przede wszystkim trzecioklasistom  serdecznie gratulujemy!

WYNIKI EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH
W ZS W CHRÓŚCINIE W LATACH 2012-2014