Drodzy Rodzice!

Płatność za obiady w lutym 2020 r. wynosi 35 zł

Wpłaty należy dokonać przelewem

do 6. lutego 2020r. 😊

na rachunek bankowy szkoły

nr konta : 86 1130 1219 0026 3109 4920 0014
 
W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę,

do której uczęszcza , a także miesiąc , za który dokonywana jest wpłata
😊
 
Bardzo prosimy o wpłaty w terminie.
Narty w Zakopanem.