Z okazji świąt Bożego Narodzenia
życzymy wielu głębokich i radosnych przeżyć,
wewnętrznego spokoju, zadumy nad płomieniem świecy,
zwolnienia oddechu, nabrania dystansu do tego, co wokół,
piękna chwil roziskrzonych kolędą,  śmiechem i wspomnieniami... 
Niech wyjątkowy czas Świąt Bożego Narodzenia towarzyszy wszystkim przez cały Nowy Rok 2020!

                     Dyrektor i Nauczyciele, Pracownicy i Społeczność Uczniowska   PSP im. Gustawa Morcinka w Chróścinie

OPIEKA NAD UCZNIAMI
W OKRESIE PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ
 
Szanowni Państwo!
Wychodząc naprzeciw potrzebom w zakresie zapewnienia opieki nad Państwa dziećmi,
w okresie przerwy świątecznej tj. 23 i 24.12.2019 r. , 27.12.2019 r. , 30 i 31.12.2018r.,
szkoła deklaruje możliwość zorganizowania opieki w w/w dniach.

W związku z powyższym, zainteresowane osoby, prosimy o przekazanie osobiście informacji o potrzebie opieki do sekretariatu szkoły do dnia 19.12.2019 r. (czwartek) do godz. 12.00.
Ze względów organizacyjnych, prosimy również o informację, w jakim dniu i w jakich godzinach dziecko będzie przebywać w szkole.

Ponadto informujemy, że w porozumieniu z Radą Rodziców ustalono , że dni 2 i 3 stycznia 2020 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
Do szkoły wracamy po Święcie Trzech Króli, tj. 7 stycznia 2020 r.

Sekretariat – tel. 774640114
Drodzy Rodzice!

Od stycznia 2020 r. tylko przelew
😊
 
Płatność za obiady w styczniu 2020 r. wynosi 66,50 zł

Wpłaty należy dokonać przelewem

do 5-go stycznia 😊

na rachunek bankowy szkoły

nr konta : 86 1130 1219 0026 3109 4920 0014
 
W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę,

do której uczęszcza , a także miesiąc , za który dokonywana jest wpłata
😊
 
Bardzo prosimy o wpłaty w terminie.

DRODZY RODZICE!


Informujemy, że opłata za obiady szkolne w miesiącu grudzień wyniesie 52, 50 gr  :)

Wpłat należy dokonać w dniach 18 - 29 listopada 2019 r.
codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 10.00
w sali świetlicy szkolnej
u Pani intendentki TERESY PASOŃ

oraz we wtorki i piątki po godz. 15.00

u Pani kierownik świetlicy

MAŁGORZATY WARZKIEWICZ