Wielu małych ludzi, w wielu małych miejscach, robiąc wiele małych rzeczy, może zmienić Świat na lepszy.

Szkolne Koło PCK rozpoczęło swoją działalność 12 listopada 2000 roku. Powstało ono z inicjatywy uczniów i nauczyciela Janiny Solińskiej. Pierwszy wpis w kronice koła brzmi następująco: <<…odtąd możemy wspólnie pomagać i troszczyć się o innych, a przez to samemu stawać się lepszym. Naszą myślą przewodnią stały się słowa A.Schwejtzera: „ Dla mnie Czerwony Krzyż jest światłem w ciemności…” . Pragniemy wszyscy być tym światłem pośród ciemności, czuć się potrzebnym i odpowiedzialnym>>.

W pierwszym roku działalności koło zrzeszało 31 członków a opiekunem SK PCK działającym w PG w Chróścinie została Janina Solińska.

I Zarząd koła:

Przewodnicząca: Alicja Słobodzian
Sekretarz: Wioleta Kula

Sekcje:

 • promocja zdrowia- przewodnicząca: Aneta Przybyła
 • socjalna- przewodnicząca: Anna Nowotny.

W roku szkolnym 2005/06 opiekunem koła była pani Małgorzata Kownacka.

W swej działalności organizacja stale współpracuje z Kołem Wiewiórka ze szkoły podstawowej oraz nauczycielami nauczania zintegrowanego, paniami: Elżbietą Skrzypczyk, Marią Rynkowską oraz Wiesławą Cieśla. Od roku 2006/07 wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży i szkoły organizacja pracy koła uległa modyfikacji. Utworzone zostały trzy sekcje:

 • Promocja zdrowia pod kierunkiem pani Kariny Gahl
 • Pierwsza pomoc pod kierunkiem pani Małgorzaty Steciuk
 • Wolontariat pod kierunkiem Pani Janiny Solińskiej.

Wieloletnia aktywna działalność członków koła sprawiła, że wypracowane zostały już tradycyjne akcje, przedsięwzięcia i uroczystości. Są to:

 • Pamiętamy o zaniedbanych grobach, porządkując je przed dniem Wszystkich Świętych.
 • Bierzemy udział w działalności statutowej PCK np. kampanii „Walka z głodem”; akcji pod hasłem „Gorączka złota”.
 • Organizujemy pokazy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w wykonaniu członków Młodzieżowych Grup PCK z Opola, szkolne konkursy „Istniejemy, aby nieść pomoc”, przeprowadzamy spotkania z młodszymi kolegami z klas I-III szkoły podstawowej, na których zachęcamy do udzielania pomocy oraz dajemy praktyczne wskazówki, jak to robić.
 • Organizujemy akcję charytatywną „Każde dziecko ma prawo do szczęścia”, polegającą na zdobywaniu funduszy z przeznaczeniem na paczki z okazji Świąt Bożego Narodzenia, dla młodszych kolegów z naszej szkoły wywodzących się z rodzin mających trudną sytuację materialną.
 • Pamiętamy o naszych emerytowanych nauczycielach przy okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych, odwiedzając ich, składając im życzenia oraz wręczając drobne upominki.
 • Bierzemy udział w organizacji WOŚP, pracując jako wolontariusze oraz wykonując różne zadania w sztabie orkiestry znajdującym się w MDK w Opolu.
 • Popularyzujemy Honorowe Krwiodawstwo w szkole i w środowisku pod hasłem: „Dzisiaj JA, jutro TY”.
 • Organizujemy uroczystości szkolne popularyzujące wiedzę i wartości czerwonokrzyskie, łącząc je często z różnorodnymi konkursami.
 • Prezentujemy przedstawienia o tematyce czerwonokrzyskiej na uroczystościach organizowanych przez Rejonowy Zarząd PCK w Opolu.
 • Działacze naszego koła za wielkie zaangażowanie w pracach organizacji otrzymują książki prezentujące ważne życiowe wartości, takie jak: miłość, przyjaźń, nadzieja, altruizm , zdrowie.

elu małych ludzi, w wielu małych miejscach, robiąc wiele małych rzeczy,

może zmienić Świat na lepszy.


­

Szkolne Koło PCK rozpoczęło swoją działalność 12 listopada 2000roku.

Powstało ono z inicjatywy uczniów i nauczyciela Janiny Solińskiej.

Pierwszy wpis w kronice koła brzmi następująco: <<…odtąd możemy wspólnie pomagać

i troszczyć się o innych, a przez to samemu stawać się lepszym. Naszą myślą przewodnią stały się słowa A.Schwejtzera: „ Dla mnie Czerwony Krzyż jest światłem w ciemności…” . Pragniemy wszyscy być tym światłem pośród ciemności, czuć się potrzebnym

i odpowiedzialnym>>.

W pierwszym roku działalności koło zrzeszało 31 członków a opiekunem SK PCK działającym

w PG w Chróścinie została Janina Solińska.

I Zarząd koła:

Przewodnicząca: Alicja Słobodzian

Sekretarz: Wioleta Kula

Sekcje:

- promocja zdrowia- przewodnicząca: Aneta Przybyła

- socjalna- przewodnicząca: Anna Nowotny.

W roku szkolnym 2005/06 opiekunem koła była pani Małgorzata Kownacka.

W swej działalności organizacja stale współpracuje z Kołem Wiewiórka ze szkoły podstawowej

oraz nauczycielami nauczania zintegrowanego, paniami: Elżbietą Skrzypczyk, Marią Rynkowską oraz Wiesławą Cieśla. Od roku 2006/07 wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży i szkoły organizacja pracy koła uległa modyfikacji. Utworzone zostały trzy sekcje: sekcja :

- Promocja zdrowia pod kierunkiem pani Kariny Gahl

- Pierwsza pomoc pod kierunkiem pani Małgorzaty Steciuk

- Wolontariat pod kierunkiem Pani Janiny Solińskiej.

Wieloletnia aktywna działalność członków koła sprawiła, że wypracowane zostały już tradycyjne akcje, przedsięwzięcia i uroczystości. Są to:

· Pamiętamy o zaniedbanych grobach, porządkując je przed dniem Wszystkich Świętych.

· Bierzemy udział w działalności statutowej PCK np. kampanii „Walka z głodem”; akcji pod hasłem „Gorączka złota”.

· Organizujemy pokazy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

w wykonaniu członków Młodzieżowych Grup PCK z Opola, szkolne konkursy „Istniejemy, aby nieść pomoc”, przeprowadzamy spotkania z młodszymi kolegami z klas I-III szkoły podstawowej, na których zachęcamy do udzielania pomocy oraz dajemy praktyczne wskazówki, jak to robić.

· Organizujemy akcję charytatywną „Każde dziecko ma prawo do szczęścia” ,polegającą na zdobywaniu funduszy z przeznaczeniem na paczki z okazji Świąt Bożego Narodzenia, dla młodszych kolegów z naszej szkoły wywodzących się z rodzin mających trudną sytuację materialną.

· Pamiętamy o naszych emerytowanych nauczycielach przy okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych, odwiedzając ich, składając im życzenia oraz wręczając drobne upominki.

· Bierzemy udział w organizacji WOŚP, pracując jako wolontariusze oraz wykonując różne zadania w sztabie orkiestry znajdującym się w MDK w Opolu.

· Popularyzujemy Honorowe Krwiodawstwo w szkole i w środowisku pod hasłem: „Dzisiaj JA, jutro TY”.

· Organizujemy uroczystości szkolne popularyzujące wiedzę i wartości czerwonokrzyskie, łącząc je często z różnorodnymi konkursami.

· Prezentujemy przedstawienia o tematyce czerwonokrzyskiej na uroczystościach organizowanych przez Rejonowy Zarząd PCK w Opolu.

· Działacze naszego koła za wielkie zaangażowanie w pracach organizacji otrzymują książki prezentujące ważne życiowe wartości, takie jak: miłość, przyjaźń, nadzieja, altruizm , zdrowie.

Podkategorie