Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału  w Ogólnopolskim Konkursie Matematyczno - Plastycznym „Matematyczny wszechświat”


Konkurs ma charakter Obejmuje przedmioty: matematykę i plastykę/sztukę.

Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie dowolną techniką pracy plastycznej na temat „Matematyczny wszechświat”.

Każdy uczestnik Konkursu wykonuje własnoręcznie (bez pomocy osób trzecich) pracę na płaszczyźnie w dowolnej technice (malarskiej, rysunkowej, graficznej, mieszanej), w formacie

Każdy uczestnik Konkursu nadaje tytuł swojej pracy, dodatkowo może dodać krótki opis.

Prace będą oceniane w kategorii wiekowej :
klasy I-IV oraz klasy V-VIII .

Na laureatów konkursu czekają bardzo atrakcyjne nagrody.

Termin oddania pracy konkursowej do sekretariatu szkoły to poniedziałek 9 grudnia 2019 r.

                                                                                          

Konkurs świąteczny.

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY

 „PROJEKT KARTKI ŚWIĄTECZNEJ”

Celem konkursu jest kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia oraz rozwijanie zainteresowań, uzdolnień plastycznych oraz aktywności twórczej.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych,
 • pracę należy wykonać indywidualnie,
 • technika wykonania prac jest dowolna (rysunek, malarstwo, grafika, collage, techniki mieszane),
 • format prac: A4. , kształt kartki według pomysłu autora,
 • prace należy na odwrocie opisać imieniem i nazwiskiem autora, klasą,
 • termin przekazania prac mija 25 listopada 2019 r. (poniedziałek) do sekretariatu szkoły.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 grudnia 2019 r.CIEPŁO ŚWIĄT
– KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI

Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki oraz Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA,  serdecznie zapraszają do udziału w konkursie plastycznym.

Święta Bożego Narodzenia wywołują w nas wiele dobrych emocji i miłych wspomnień. Lubimy je m.in. za rodzinną atmosferę, blask choinki czy spotkania w gronie bliskich. Lubimy je za to wszystko, co tworzy niepowtarzalny klimat ciepłych Świąt…

A czym dla Was jest CIEPŁO ŚWIĄT? Z czym kojarzycie Boże Narodzenie i jego atmosferę? Z szopką, świątecznym drzewkiem, bombką, aniołem, a może Św. Mikołajem i reniferem?

Już nie raz udowodniliście, że macie wspaniałe pomysły i niezwykle twórczą wyobraźnię. Wszystkie Wasze prace będą ozdabiały teatralne foyer, zamieniając je  w niezwykłą galerię dziecięcych dzieł. A najciekawsze prace zostaną nagrodzone: na zwycięzców czekać będą nagrody przygotowane przez Teatr Lalki i Aktora w Opolu, a także  nagrody-niespodzianki ufundowane przez Energetykę Cieplną Opolszczyzny SA.

Wasze prace pn. CIEPŁO ŚWIĄT mogą być wykonane wg wszelkich pomysłów, inspiracji i możliwości twórczych (z wyjątkiem rysunków). Mogą być to prace indywidualne lub zbiorowe (max 3 osoby w grupie). Prace konkursowe przynosimy do sekretariatu szkoły do poniedziałku 25 listopada 2019. Wystawa będzie dostępna dla wszystkich chętnych do 31 stycznia 2020.
KONKURS  FOTOGRAFICZNY  „PRZYRODA OJCZYSTA 2019”
 1. Organizator: Organizatorem konkursu jest Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach oraz Komisja Tradycji i Kultury Łowieckiej.
 2. Tematyka: przyroda ojczysta.
 3. Uczestnicy konkursu:
 • Konkurs adresowany jest do miłośników przyrody i łowiectwa oraz wszystkich, którym fotografia przyrodnicza sprawia ogromną przyjemność i jest pomysłem na realizowanie własnych pasji.
 • Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych, osoby dorosłe.
 1. Warunki uczestnictwa:
 • Fotografie muszą nawiązywać do tematyki konkursu.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny.
 • Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 10 fotografii.
 • Fotografie muszą być wykonane samodzielnie. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży oraz obróbki graficznej mającej wpływ na zmianę charakteru zdjęcia. Dopuszczalna jest standardowa obróbka (poprawa kolorystyki, kontrastu, kadrowanie).
 • Fotografie należy nadesłać na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 15 listopada 2019 r.
 • Fotografie należy nadsyłać w formie cyfrowej, w formacie .jpg, a wielkość jednego pliku powinna mieć rozmiar min. 1 MB
 • Każdy plik musi posiadać podpis zawierający nazwisko i imię autora oraz tytuł zdjęcia.
 • Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia stanowiącej załącznik do regulaminu.
 1. Ocena prac konkursowych:
 • Prace oceniane będą oddzielnie w każdej kategorii wiekowej.
 • W każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną następujące nagrody: I miejsce - 500 zł, II miejsce 300 zł, III miejsce 200 zł.
6. Wystawa pokonkursowa i wręczenie nagród:
 • Prace nagrodzone i wyróżnione przez Jury prezentowane będą na wystawie.
 • Informacja o miejscu i terminie wystawy ukaże się na stronie katowice.pl 😊
Wojewódzki Konkurs Plastyczny
dla uczniów klas 1 – 3 i klas 4 - 6
„Zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach wiejskich oczami dziecka”

 

 1. CEL KONKURSU:

Konkurs ma na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie realizacji zadań profilaktyki wypadkowej.

 1. WARUNKI KONKURSU:
 • Praca plastyczna powinna być wykonana dowolną, ulubioną techniką plastyczną w formacie A3 (rysunek kredkami / pastelami/ pisakami; malarstwo; wycinanka / wydzieranka ; kolaż itp.)
 • Pracę konkursową oddajemy do sekretariatu szkoły do wtorku 17 października 2019 r.
 1. NAGRODY:
Uczestnicy ścisłego finału otrzymują nagrody i wyróżnienia.
Fundatorami nagród są organizatorzy konkursu oraz zainteresowane problematyką konkursu instytucje.
Serdecznie zapraszamy !
😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „ Sam nie palę i innym odradzam”

dla uczniów klas VI,VII,VIII

 

 1. Cele konkursu:
 • Edukacja młodzieży w zakresie zysków płynących z niepalenia oraz zagrożeń wynikających z czynnego i biernego palenia.
 • Motywowanie uczniów do poszerzenia wiedzy na temat szkodliwości używania tytoniu i papierosów elektronicznych.
 • Kreowanie wizerunku młodego człowieka, który nie pali papierosów tradycyjnych oraz papierosów elektronicznych.
 1. Warunki konkursu:
 • do konkursu można zgłaszać maksymalnie 3 zdjęcia czarno – białe lub kolorowe na papierze fotograficznym matowym lub błyszczącym w formacie co najmniej20x30 cm,
 • zdjęcia nie mogą być poddane obróbce komputerowej,
 • zdjęcia nie mogą zawierać treści obrażających i naruszających uczuć i godności innych osób.
 1. Dodatkowe informacje:
 • Fotografie dostarczamy do sekretariatu szkoły w terminie : do wtorku 17 października 2019 r.
 • Zdjęcia oceniane będą w dwóch kategoriach: artystycznej i reportażowej.
 • W każdej kategorii przyznane zostaną nagrody oraz wyróżnienia.