KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

2.

Spotkanie z rodzicami

11.09.2018 r.

3. Spotkanie z rodzicami 06.11.2018 r.

4.

Kiermasz świąteczny

16.12.2018 r.

5.

Informacja o proponowanych ocenach niedostatecznych

18.12.2018 r.

6. Informacja o proponowanych ocenach 08.01.2019 r.

7.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31.12.2018 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

8.

Rada klasyfikacyjna
Spotkanie z rodzicami

22.01.2019 r.

9.

Koniec I semestru

25.01.2019 r.

10.

Ferie zimowe

28.01 - 10.02.2019 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

11. Spotkanie z rodzicami 19.03.2019 r.

12.

Wiosenna przerwa świąteczna

18.04 - 23.04.2019 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

13.

Egzamin gimnazjalny

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

Dodatkowy termin w gimnazjach

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

10 - 12.04.2019 r.


03 - 05.06.2019 r.

14.

Egzamin ósmoklasisty

- język polski

- matematyka

- język obcy nowożytny

Dodatkowy termin w klasach ósmych

- język polski

- matematyka

- język obcy nowożytny

 15 - 17.04.2019 r.
03 - 05.06.2019 r.

15.

Informacja o proponowanych ocenach niedostatecznych
Spotkanie z rodzicami

14.05.2019 r.

16. Dzień Otwarty 08.06.2019 r.

17.

Informacja o proponowanych ocenach

28.05.2019 r.

18. Rada klasyfikacyjna 11.06.2019 r.

19.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21.06.2019 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

20.

Ferie letnie

22.06 - 31.08.2019 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

21.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

02.11.2018 r., 12.11.2018 r., 02.05.2019 r.