KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji
roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432
z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie
art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59))


 

2.

Spotkanie z rodzicami

12.09.2017 r.

3. Spotkanie z rodzicami 07.11.2017 r.

4.

Kiermasz świąteczny

10.12.2017 r.

5.

Informacja o proponowanych ocenach niedostatecznych

08.12.2017 r.

6. Informacja o proponowanych ocenach 22.12.2017 r.

7.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31.12.2017 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego –
Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

8.

Rada klasyfikacyjna
Spotkanie z rodzicami

09.01.2018 r.

9.

Koniec I semestru

13.01.2018 r.

10.

Ferie zimowe

15 - 28.01.2018 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodoweji Sportu
z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego –
Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)

11. Spotkanie z rodzicami 20.03.2018 r.

12.

Wiosenna przerwa świąteczna

29.03 - 03.04.2018 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego –
Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

13.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

d) dodatkowy termin w gimnazjach

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

18 - 20.04.2018 r.
04 - 06.06.2018 r.

14.

Informacja o proponowanych ocenach niedostatecznych
Spotkanie z rodzicami

15.05.2018 r.

15. Dzień Otwarty 09.06.2018 r.

16.

Informacja o proponowanych ocenach

29.05.2018 r.

17. Rada klasyfikacyjna 12.06.2018 r.

18.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22.06.2018 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego –
Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

19.

Ferie letnie

23.06 - 31.08.2018 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego –
Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

20.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

02.05.2018 r., 01.06.2018 r.