Krótka historia:

Historia Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego "TRAMP-ek" sięga "zamierzchłych" czasów. W 1998 roku grupa turystów-entuzjastów postanowiła założyć przy Szkole Podstawowej w Chróścinie Koło Turystyczne. Opiekunem został nauczyciel geografii pan Krystian Iwański. Po złożeniu wniosku o rejestrację w opolskiej siedzibie PTTK koło otrzymało numer 104. W czasie trwającej 12 lat działalności członkowie "TRAMP-ka" odwiedzili wiele ciekawych regionów naszego kraju i przeżyli wiele niesamowitych przygód. Trudno wymienić wszystkie, ale poniżej (na zdjęciach) wspomnimy o kilku z nich….

Cele naszej działalności:

Ad. 1. Cele ogólne.

Celem działalności SKKT jest rozwijanie wśród jego członków oraz innych uczniów zainteresowań krajoznawczych i turystycznych, zachęcanie do poznawania Polski, jej tradycji, kultury narodowej i przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższej okolicy.

Ad. 2. Cele i zadania szczegółowe.

- poznawanie obiektów przyrodniczych i dóbr kultury,
- zbieranie dowodów dawnej kultury materialnej i duchowej wytworzonych przez społeczeństwo Śląska,
- kształtowanie nawyków aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły,
- promowanie szkoły w środowisku lokalnym poprzez realizację projektów dostrzeganych w gminnej społeczności,
- upowszechnianie informacji o walorach terenu, na którym leży szkoła,
- wdrażanie do podejmowania działań o charakterze naukowym,
- przeprowadzenie inwentaryzacji krajoznawczej najbliższej okolicy,
- organizacja wycieczek szkolnych(autokarowych, rowerowych i innych) oraz aktywne w nich uczestniczenie,
- organizowanie konkursów o tematyce regionalnej,
- redagowanie gazetki ściennej przybliżającej uczniom najciekawsze zakątki naszego kraju,
- opracowanie opisów monograficznych miejscowości i gminy Dąbrowa,
- prowadzenie dokumentacji filmowej oraz fotograficznej okolicy,
- podtrzymywanie współpracy z Samorządem Szkolnym i innymi organizacjami działającymi w szkole oraz Urzędem Gminy w Dąbrowie,
- upowszechnianie czytelnictwa, czasopism, wydawnictw, programów telewizyjnych oraz stron www o tematyce krajoznawczej i turystycznej,
- wdrażanie do przestrzegania zasad ochrony przyrody, propagowanie zachowań proekologicznych,
- poprawianie sprawności fizycznej, stanu zdrowia, zachęcanie do rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu.

  Prawdziwi turystyczni Herkulesi pod Maczugą Herkulesa w Ojcowskim Parku Narodowym. Członkowie koła turystycznego często podejmują się bardzo trudnych wyzwań – zdjęcie zrobiono pod Fontanną Neptuna w Gdańsku w czasie wyprawy „Rowerem przez Półwysep Helski”. Jak widać nie straszne nam też morskie odmęty – ekipa na statku na trasie Gdańsk – Hel. Tradycją naszego koła jest organizowanie Rajdów Pierwszaka dla gimnazjalistów klas pierwszych – Tu  pierwszaki w drodze na Ślężę. Kolejny tradycyjny już wyjazd to narty w górach (np. jak na zdjęciu w Zakopanem).Turystyka w naszej szkole to nie tylko działalność „TRAMP – ka”, ale i wycieczki klasowe – na zdjęciu nasi uczniowie w porcie w Gdyni. Zapalonym „chróścińskim” turystom nigdy nie brakuje nowych pomysłów. Jeden z tych najbardziej aktualnych to KROWA, czyli Krajoznawczy Rowerowy Obóz Wędrowny Absolwentów. W roku szkolnym 2009/2010 „TRAMP – ek” rozpoczął zdobywanie Korony Polskich Gór(jak widać dwa szczyty już za nami, a w czerwcu zdobywamy trzeci – Ślężę).
Skalnik został zdobyty w ekstremalnych warunkach.Na Szczelińcu zostaliśmy trochę dłużej – spędziliśmy noc w schronisku na szczycie.