Dyrekcja

mgr Magdalena Litwinowicz – dyrektor


Edukacja wczesnoszkolna

mgr Mariola Wodyńska

mgr Elżbieta Skrzypczyk

mgr Aleksandra Homenda

mgr Wiesława Cieśla


Język polski

mgr Agnieszka Bartnik

mgr Elwira Ferenc - Koleśnik

mgr Barbara Tempka

 

Język angielski

mgr Marta Wodyńska

mgr Joanna Mościchowska

 

Język niemiecki

mgr Anna Krzyżanowska

Robert Kustra

 

Historia, WOS, WDŻ

mgr Małgorzata Groszek - BaligaZajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, rewalidacyjne

mgr Małgorzata Warzkiewicz

Matematyka

mgr Leszek Baraniewicz

mgr Ewa Bernacka – Szuster

mgr Ewa Tarnogrodzka

 

Fizyka

mgr Leszek Baraniewicz

 

Geografia

mgr Krystian Iwański

 

Biologia, chemia

mgr Karina Gahl

 

Przyroda

mgr Krystian Iwański

 

Informatyka

mgr Leszek Baraniewicz

mgr Agnieszka Bartnik

mgr Krystian Iwański

 

Plastyka

mgr Renata Planert-Palak

 

Muzyka

mgr Hubert Labusga


Technika

mgr Grzegorz Fiec


Wychowanie fizyczne

mgr Grzegorz Fiec

mgr Małgorzata Steciuk

 

Religia

mgr Marta Dobrowolska

mgr Paweł Zyzik

ks. Ryszard Michalik


Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Krystian IwańskiPedagog szkolny

mgr Maria Rynkowska

 

Psycholog szkolny

mgr Barbara SopaŚwietlica szkolna

mgr Mariola Wodyńska

mgr Elżbieta Skrzypczyk

mgr Aleksandra Homenda

mgr Wiesława Cieśla

mgr Małgorzata Warzkiewicz

mgr Renata Planert-Palak

mgr Maria Rynkowska

mgr Anna Krzyżanowska

mgr Marta Dobrowolska

mgr Agnieszka Bartnik

mgr Krystian Iwański

mgr Grzegorz Fiec

mgr Klaudia Reuss - kierownik świetlicy


Logopeda

mgr Elwira Ferenc - Koleśnik

mgr Małgorzata Warzkiewicz

Biblioteka szkolna

mgr Marta Dobrowolska


Zespół instrumentalny

mgr Hubert Labusga