Dyrekcja

mgr Magdalena Litwinowicz – dyrektor

mgr Tomasz Komuszyński - wicedyrektor


Edukacja wczesnoszkolna

mgr Mariola Wodyńska

mgr Elżbieta Skrzypczyk

mgr Aleksandra Homenda

mgr Wiesława Cieśla

mgr Klaudia Reuss

Język polski

mgr Agnieszka Bartnik

mgr Elwira Ferenc - Koleśnik

mgr Barbara Tempka

 

Język angielski

mgr Marta Wodyńska

mgr Joanna Mościchowska

 

Język niemiecki

mgr Anna Krzyżanowska

Robert Kustra

 

Historia, WOS, WDŻ

mgr Małgorzata Groszek - BaligaZajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, rewalidacyjne

mgr Małgorzata Warzkiewicz

Matematyka

mgr Ewa Bernacka – Szuster

mgr Agnieszka Filipek

 

Fizyka

mgr Katarzyna Siomka

 

Geografia

mgr Jerzy Sowiński

 

Biologia, chemia

mgr Karina Gahl

 

Przyroda

mgr Karina Gahl

 

Informatyka

mgr Tomasz Komuszyński

 

Plastyka

mgr Renata Planert-Palak

 

Muzyka

mgr Teresa Gabruk


Technika

mgr Grzegorz Fiec


Wychowanie fizyczne

mgr Grzegorz Fiec

mgr Małgorzata Steciuk

 

Religia

mgr Marta Dobrowolska

mgr Paweł Zyzik

ks. Daniel Breguła


Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Tomasz KomuszyńskiPedagog szkolny

mgr Maria Rynkowska

 

Psycholog szkolny

mgr Barbara SopaŚwietlica szkolna

mgr Mariola Wodyńska

mgr Elżbieta Skrzypczyk

mgr Aleksandra Homenda

mgr Wiesława Cieśla

mgr Małgorzata Warzkiewicz

mgr Renata Planert-Palak

mgr Maria Rynkowska

mgr Anna Krzyżanowska

mgr Marta Dobrowolska

mgr Agnieszka Bartnik

mgr Krystian Iwański

 
Kierownik świetlicy

mgr Maria Rynkowska


Logopeda

mgr Elwira Ferenc - Koleśnik

mgr Małgorzata Warzkiewicz

Biblioteka szkolna

mgr Marta Dobrowolska