Dyrekcja

mgr Krystian Iwański – dyrektor

mgr Małgorzata Steciuk – wicedyrektor

 

Edukacja wczesnoszkolna,
kształcenie zintegrowane

mgr Wiesława Cieśla

mgr Klaudia Reuss

mgr Maria Rynkowska

mgr Elżbieta Skrzypczyk

mgr Mariola Wodyńska

mgr Aleksandra Homenda

 

Język polski

mgr Agnieszka Bartnik

mgr Elwira Ferenc - Koleśnik

mgr Barbara Tempka

 

Język angielski

mgr Joanna Mościchowska

mgr Marta Wodyńska

 

Język niemiecki

inż. Ewa Jagiełło

Robert Kustra

 

Historia, WOS

mgr Małgorzata Groszek - Baliga


Matematyka

mgr Leszek Baraniewicz

mgr Ewa Bernacka – Szuster

mgr Ewa Tarnogrodzka

 

Fizyka

mgr Leszek Baraniewicz

 

Geografia

mgr Krystian Iwański

 

Biologia, chemia

mgr Karina Gahl

 

Przyroda

mgr Aleksandra Pluta

 

Zajęcia komputerowe/informatyka

mgr Leszek Baraniewicz

mgr Agnieszka Bartnik

 

Plastyka

mgr Aleksandra Homenda

mgr Krystian Iwański

 

Muzyka

mgr Aleksandra Pluta


Zajęcia techniczne/technika

mgr Grzegorz Fiec


Wychowanie fizyczne

mgr Grzegorz Fiec

mgr Wiesława Cieśla

mgr Małgorzata Steciuk

 

Religia

mgr Beata Jeleń
(S.M. Radosława)

mgr Marta Dobrowolska


 Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Krystian IwańskiPedagog szkolny

mgr Klaudia Reuss PG

mgr Maria Rynkowska PSP

 

Świetlica szkolna

mgr Elżbieta Skrzypczyk

mgr Marta Dobrowolska

mgr Joanna Mościchowska

mgr Kazimiera Banasiak

mgr Joanna Krok -

AlberskaLogopeda

mgr Joanna Krok -

Alberska

Biblioteka szkolna

mgr Kazimiera Banasiak


 Zespół instrumentalny

mgr Hubert Labusga