PLAN PRACY PEDAGOGA  SZKOLNEGO

mgr Maria Rynkowska

 

poniedziałek

11.30 – 12.30 (klasy 1 – 3)

wtorek

8.30 – 13.30, 14.30 – 15.30

środa

9.00 – 12.30,  14.30 – 15.30

czwartek

8.00 – 12.00

 

KODEKS  NASZEJ  SZKOŁY

  • Nasza szkoła jest wspólnotą.
  • Czujemy się w niej bezpiecznie.
  • Wszyscy się szanujemy, rozumiemy potrzeby innych.
  • Wspólnie działamy przeciw agresji i przemocy.  
  • Gdy dzieje się coś złego, szkoła tego nie ukrywa.
  • Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami.
  • Wiemy, do kogo się zwrócić, gdy spotka nas krzywda lub widzimy krzywdę innych.
  • Wiemy, co robić, gdy mamy problem.
  • Potrafimy radzić sobie ze złością.
  • W naszej szkole nagradza się dobre zachowanie.