Zespół Szkół w Chróścinie bierze udział w międzynarodowym projekcie Comenius Partnerskie Projekty Szkół. Jest to element programu " Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme), który został ustanowiony przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej na latach 2007–2013.

Głównym celem programu Comenius jest:

• rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości;

• pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego