Zespół Szkół w Chróścinie realizuje projekt Two nations, two cultures, two schools – the same human being” czyli “Dwa narody, dwie kultury, dwie szkoły – taki sam człowiek”.

Projekt dotyczy współpracy pomiędzy młodzieżą i nauczycielami z Zespołu Szkół w Chróścinie a szkołą w Turcji - Atatürk İlköğretim Okulu. Głównym celem projektu jest poznanie bogactwa kultury krajów partnerskich, a przez to wytworzenie u uczniów postawy tolerancji i akceptacji wobec innych kultur i wyznań oraz pokonywanie barier i stereotypów dotyczących kraju partnerskiego.

W kształcącym procesie obserwacji podobieństw i różnic pomiędzy naszymi krajami, prowadzonym w duchu tolerancji i poszanowania dla drugiego człowieka, połączymy zabawę i naukę. W trakcie trwania projektu językiem roboczym będzie język angielski, co umożliwi nam doskonalenie jego znajomości poprzez komunikowanie się. Zakres naszych głównych bloków tematycznych dotyczy między innymi: zagadnień związanych z położeniem geograficznym naszych krajów, poznaniem literatury dziecięcej (przedstawienie ich w formie inscenizacji teatralnych), poznanie specyfiki dominującej religii w państwach, które reprezentujemy. Nie zabraknie również tematów bardziej przyziemnych, a dowodzących bogactwa i atrakcyjności życia w naszych krajach, takich jak popularne piosenki, tańce, ulubione przysmaki naszych kuchni narodowych czy podstawowe zwroty i wyrażenia w języku partnera.