Termin

Działania / mobilności

08/2011

Otwarcie współpracy – spotkanie organizacyjne nauczycieli i uczniów w każdej organizacji.Przedstawienie głównych celów i zadań projektu, zapoznanie z harmonogramem działań.

09/2011

Utworzenie strony internetowej projektu. - strony internetowe projektu Comenius

09/2011

Inauguracja "Ściany Comeniusa", służącej do prezentacji szkoły partnerskiej, uczestników projektu i bieżących wydarzeń związanych z projektem. - ściana Comeniusa w obu organizacjach.


09/2011

Ogłoszenie konkursu na logo projektu.


10/2011

Przygotowanie autoprezentacji uczniów i nauczycieli współpracujących szkół oraz nawiązanie kontaktu z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych technologii komunikacyjnych.


10/2011

Wybranie i zatwierdzenie logo projektu. - logo projektu

11/2011

Przygotowanie prezentacji „Poznaj mój kraj” prezentacje na temat kraju ojczystego

12/2011

Ankieta – nasze ulubione bajki( uczniowie wytypują swoje ulubione bajki, które zostaną umieszczone w książce w trzech językach oraz przedstawione w formie inscenizacji)


01/2011

Konkurs plastyczny – „W świecie bajki” (ilustracje do bajek, które zostały wytypowane w ankiecie jako ulubione, przesłanie prac do kraju partnerskiego). - Wystawa prac w obu organizacjach

02/2011

Opracowanie scenariuszy zwycięskich w obu krajach bajek w języku angielskim i przesłanie ich do szkoły partnerskiej w celu wyznaczenia uczniów do międzynarodowej obsady i wzięcia udziału w inscenizacji podczas wizyt. - scenariusze do inscenizacji.

03/2011

Prezentacja multimedialna o muzułmańskich i chrześcijańskich świętach religijnych - prezentacje multimedialne.

04/2011

Opracowane trójjęzycznego słownika zwrotów dotyczących życia codziennego w języku polskim, tureckim i angielskim. - trójjezyczny słowniczek podstawowych zwrotów.

05/2011

Szkoła turecka przyjeżdża do Polski