Termin

Działania / mobilności

09/10 2012

Konkurs fotograficzny – Atrakcje przyrodnicze mojego regionu”

( przesłanie nagrodzonych zdjęć szkole partnerskiej)

11/12 2012

Przygotowanie rocznego kalendarza i naniesienie na nim popularnych świąt tureckich i polskich.

01/02 2013

Opracowanie broszury kulinarnej z najpopularniejszymi potrawami obu krajów.

03/2013

Wykonanie albumów rodzinnych uczniów uczestniczących w projekcie i przesłanie ich do kraju partnerskiego.

04/2013

Wydanie dwujęzycznej gazetki „Gwiazdy sportu w moim kraju".

05/2013

Szkoła polska jedzie do Turcji.

06/2013

Przygotowanie Dnia Turecko – Polskiego.

07/2013

Ewaluacja w fazie końcowej projektu (Ile udało nam się zrobić?), wnioski.