Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Chróścinie od października do grudnia 2008 roku realizowała w ramach programu „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” projekt „Jesienne spacery ścieżkami nauki, kultury i sztuki” – dotacja Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych w 2008r.

Projektem zostało objętych 116 uczniów w następujących działaniach: Astronomiczna Szkoła, Mały Artysta, Bliżej Muzyki i Teatru, Miniolimpijczyk oraz zajęcia logopedyczne.

Oferta dla 75 uczniów kształcenia zintegrowanego obejmowała cztery działania:

„Mały Artysta”- w ramach zajęć odbyły się dwa wyjazdy na lekcje związane ze sztuką ludową do Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach. Poza tym na terenie szkoły przeprowadzone były zajęcia w formie warsztatów, na których wszyscy chętni uczniowie poznawali i samodzielnie tworzyli ciekawe kompozycje.

Działanie „Bliżej muzyki i teatru” realizowane w formie zajęć pozalekcyjnych, podczas których dzieci uczyły się śpiewu i gry na instrumentach, a także przygotowywały się do występu dla społeczności lokalnej. Uczniowie wzięli również udział w trzech przedstawieniach teatralnych w Teatrze Lalki i Aktora w Opolu, dwóch koncertach „ Musica Viva” w Filharmonii Opolskiej i jednych zajęciach umuzykalniających prowadzonych na terenie filharmonii przez muzyków.

„Miniolimpijczyk” - to zadanie realizowano w trzech miejscach: na sali gimnastycznej ZS w Chróścinie, na lodowisku „Torpol” w Opolu i basenie w Brzegu. W trakcie tych zajęć uczniowie poznawali różne gry i zabawy, uczyli się i doskonalili jazdę na łyżwach, a także poznawali pierwsze elementy nauki pływania.

„Igraszki logopedyczne” - działaniem została objęta grupa dzieci wymagająca pomocy logopedycznej, wyłoniona na podstawie Testu Dojrzałości Szkolnej i opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Zajęcia miały na celu kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej, stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.

„Astronomiczna Szkoła” – uczniowie klas szóstych wyjechali na pięciodniowe warsztaty krajoznawczo – przyrodnicze i zamieszkali w malowniczej miejscowości Przysietnica w Bieszczadach.

W ramach działania wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez astronoma i obserwowali niebo przez teleskop. Wielką atrakcją wzbudzającą dreszczyk emocji były loty na miotle. Na terenach należących do naszego ośrodka znajdowało się „Miasteczko ceramiczne”, w którym poznali tajniki lepienia z gliny. Pani prowadząca zajęcia uchyliła rąbka tajemnicy na temat ceramiki. Kolejną atrakcją wycieczki było wejście na Połoninę Wetlińską i zdobycie jej szczytu. Podziwiano przepiękne widoki i bujnie rosnące porosty świadczące o czystości tamtejszego powietrza. Uczniowie zwiedzili również Zaporę nad Soliną. W Muzeum w Żarnowcu poszerzyli wiedzę o życiu i twórczości Marii Konopnickiej, obejrzeli dworek, w którym mieszkała, a przy okazji poznali dawniejszą kulturę i obyczaje. Warsztaty urozmaicił pobyt w Rafinerii Ropy Naftowej im. Ignacego Łukasiewicza, w Bóbrce. Przewodnik przedstawił etapy wydobycia ropy naftowej. Dodatkową rozrywką była dyskoteka, pełna wrażeń prowadzona przez DJ. Zjeżdżalnie, jakuzzi to atrakcje, które czekały na krytym basenie w Brzozowie. Okazją do wspólnego spędzenia czasu było ognisko, przy którym piekli kiełbaski oraz opowiadali sobie niesamowite historie. Cudownym przeżyciem był przejazd kolejką „Strzała Południa” i zwiedzanie okolicy. W Hucie Szkła Gospodarczego oglądali wyroby z masy szklanej. Po powrocie uczniowie wykonali albumy, prezentację multimedialną oraz wystawę.