Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

W Zespole Szkół w Chróścinie realizowane były następujące zadania:

1. W świecie kultury – warsztaty artystyczne w dwóch modułach: rękodzieła artystycznego i Klubu Twórczego Myślenia „Odyseja Umysłu” (wyjazd na zawody rejonowe do Wrocławia i Ogólnopolski Turniej do Gdańska - II miejsce w Polsce w zadaniu „Balsa” zadaniem objętych zostało 24 uczniów,

2. W świecie kultury – warsztaty wokalno – instrumentalne i koncerty w szkole (nauka gry na instrumentach i zajęcia wokalne) oraz trzy dniowe warsztaty wyjazdowe. Zadaniem objętych zostało 20 uczniów.

3. W świecie kultury – pozalekcyjne warsztaty dziennikarskie i filmowo – fotograficzne dla 16 uczniów ZS w Chróścinie – i trzy dniowe warsztaty plenerowe.

4. Od królowej nauk do nauczycielki życia – interdyscyplinarne zajęcia pozalekcyjne rozwijające analityczne i twórcze myślenie z wykorzystaniem ICT:

36 uczniów PSP zostało objętych 60 godzinami zajęć warsztatowych z matematyki, ekologii, regionalizmu, terapii pedagogicznej, języka angielskiego i niemieckiego. W ramach zadania uczestniczyli w trzech wyjazdach na kręgielnię w wycieczkach edukacyjnych do Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w Góry Opawskie, na Górę Św. Anny oraz brali udział w dwóch lekcjach muzealnych.

36 uczniów PG zostało objętych 60 godzinami zajęć warsztatowych z matematyki, fizyki, historii, geografii, języka angielskiego i niemieckiego. W ramach zadania uczestniczyli w trzech wyjazdach na kręgielnię, w wycieczkach edukacyjnych do Wrocławia – Muzeum Narodowe, Byczyny, Łambinowic, Karpacza, Chorzowa – Planetarium, wzięli również udział w warsztatach fizycznych na UO.

5. Promocja zdrowego stylu życia – 40 uczniów ZS uczestniczyło w pozalekcyjnych zajęciach sportowo – rekreacyjnych (w tym turniejach, zawodach sportowych) i pięciodniowym obozie sportowym w Wiśle. Uczniowie pracowali w 4 grupach PSP dziewczynki i chłopcy i PG dziewczynki i chłopcy.

6. Promocja zdrowego stylu życia – 60 uczniów PSP wzięło udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowo – rekreacyjnych kształtujących umiejętność jazdy na łyżwach (3 wyjazdy na lodowisko Toropol w Opolu) i warsztatach kształtujących umiejętność pływania (6 wyjazdów na basen do Brzegu).

Prezentacja: Rozwijamy się dziś dla jutra.pptx (20 MB)