Planetarium w naszej szkole.W ramach realizowanego przez naszą placówkę projektu „Fascynujacy Świat Nauki i Technologii" w dniach 16 -17 marca w szkole zagościło planetarium. Uczniowie klas I - VI PSP obejrzeli dwa filmy popularno – naukowe w projekcji sferycznej.  Pierwszy z nich pt. „Szalona wyprawa na Ziemię” poruszył tematykę mechanizmów rządzących naszą planetą. Film „Utracona ciemność” zasygnalizował bardzo istotny, choć z pozoru niezauważalny problem zanieczyszczeMoże przyszły astronom?nia naszej planety światłem. Uczniowie prowadzili obserwację Słońca za pomocą teleskopu słonecznego oraz zapoznali się z metodami prowadzenia samodzielnych obserwacji astronomicznych. Zajęcia były atrakcyjne i wzbudziły duże zainteresowanie wśród dzieci.