Ćwiczenia teatralne.Dnia 2 marcaMali artyści. uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej uczestniczyli, w ramach projektu Fascynujący Świat Nauki i Technologii, w wyjeździe edukacyjnym do Filharmonii Opolskiej. Zajęcia odbywały się w trzech blokach. W bloku muzycznym uczniowie aktywnie brali udział  w zajęciach rytmiczno – ruchowych, w czasie których odkrywali też różnice między fortepianem, a pianinem. W bloku matematycznym przeliczali, porównywali instrumenty. Ciekawym przeżyciem była możliwość malowania na sztalugach malarskich, co realizowane było w ramach bloku sztuki. Na koniec wysłuchali krótkiego koncertu zespołu kameralnego Filharmoników Opolskich, w czasie którZajęcia były bardzo ciekawe.ego wcielali się w rolę dyrygenta. Dzięki uprzejmości jednego z rodziców dzieci miały też możliwość uczestniczenia w próbie koncertu Orkiestry Filharmonii Opolskiej, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Pobyt w filharmonii i udział w zajęciach był dla uczniów niezwykle fascynujący, zwłaszcza dla tych, którzy w tym ośrodku kultury byli po raz pierwszy.