Podziękowania.Caritas Diecezji Opolskiej dziękuje dzieciom – także uczniom naszej szkoły, którzy uczestniczyli w dziele jałmużny wielkopostnej i przekazali swoje pieniądze na budowę łaźni dla bezdomnych w Opolu. Oto cytat ze strony internetowej Caritas: „Dzieci wrzucały ofiary do skarbonek, nie tylko w swoich domach, ale także w swoich szkołach, np. w Zespole Szkół w Chróścinie i Rogowie Opolskim”. Imponującą kwotę 1.065,06 zł i 1,66 EuroPomaganie innym sprawia radość. złożyło na ten cel trzydziestu siedmiu uczniów naszej szkoły podstawowej. Chętne dzieci odbierały wcześniej papierowe skarbonki od katechetki, a na Wielkanoc i po świętach przynosiły je do szkoły. Wzruszająca jest postawa wszystkich uczniów, którzy umieją się dzielić „darem serca z potrzebującymi”, a szczególnie uczniów kl. III a i V b, bo okazali się najofiarniejszymi w naszej szkole. W imieniu Caritas Diecezji Opolskiej i osób bezdomnych, serdecznie dziękujemy za pomoc w utworzeniu łaźni.