Wszystko pięknie rośnie.Tradycja uprawiania ogródków klasowych w naszej szkole trwa już kilka lat. W tym roku szkolnym w zespole edukacji wczesnoszkolnej była realizowana innowacja mająca na celu Praca wre.rozwijanie umiejętności myślenia naukowego oraz pracy zespołowej  w oparciu o działania  związane z prowadzeniem upraw w szkolnym ogrodzie pt. „ Cztery pory roku  w szkolnym ogródku”. Swoim zakresem objęła uczniów  klasy I, IIa, IIb i IIIa - łącznie 96 osób.  Wiesława Cieśla, Maria Rynkowska, Elżbieta Skrzypczyk i Klaudia Reuss podjęły się jej realizacji. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły siali i sadzili różne rośliny, podlewali je, plewili grządki, prowadzili całoroczne obserwacje. Podczas wykonywania zadań mieli możliwość pracy  w zespołach, rozwijali kompetencje komunikowania się, współpracowali, planowali etapy pracy i dzielili ją zgodnie zZaraz rozpoczniemy siew. zainteresowaniami  oraz  predyspozycjami  każdego uczestnika. Uczyli się też myślenia naukowego. Poprzez samodzielne doświadczanie wdrażani byli do formułowania wniosków, dokonywania ewaluacji zaplanowanych zadań. Jednym z elementów  tejże innowacji było łączenie zagadnień przyrodniczych  z matematycznymi. Za płotem - nasz ogród.Uczniowie szacowali i mierzyli wzrost roślin. Rozwijali swoją kreatywność, łączyli wiedzę z działaniami  w praktyce, a także uczyli się poszanowania pracy własnej i innych. W maju tego roku wychowawczyni klasy IIa Wiesława Cieśla zgłosiła klasowy ogród do  konkursu pt. „Najpiękniejszy przyszkolny ogród” w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Wspaniały dzień w Krasiejowie.Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Organizatorem tego przedsięwzięcia był  Zarząd Województwa Opolskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Celem konkursu było propagowanie Ciężka praca popłaca!idei związanych z zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz wspieraniem rodzimych tradycji, jak również szerzeniem wiedzy przyrodniczej i „zakorzenianiem” tradycji wśród najmłodszych oraz zwróceniem uwagi na otaczającą przyrodę. Konkurs odbywał się w kilku kategoriach, my wystartowaliśmy w pierwszej: Ogród przyszkolny – zagospodarowanie przyszkolnego ogrodu - dla uczniów klas I-VI.  21.06.2017r. w Parku Dinozaurów w Krasiejowie odbył się finał, na który dostaliśmy zaproszenie. W trakcie uroczystości  opiekunowi wręczono  wyróżnienie wraz z nagrodą pieniężną. Bardzo  to nas ucieszyło, bo nie jest łatwo siedmio- i ośmiolatkom stawać do konkursu ze znacznie starszymi, jednak warto próbować. Zadowolone dzieci godnie reprezentowały szkołę i gminę, natomiast pomysłodawcy konkursu zadbali o szereg atrakcji na terenie parku, sprawiając najmłodszym dużą radość i wiele satysfakcji.