W warsztatach uczniowie brali aktywny udział.Dnia 24  listopada w naszej szkole odbyły się pasjonujące warsztaty o cyberprzemocy, których prowadzącymi były pani prawnik Ewa Kosowska- Korniak i pani psycholog Natalia Ognisty. Spotkanie z gimnazjalistami miało na celu uświadomienie młodym użytkownikom Internetu o niebezpieczeństwie nadużywania jego możliwości. Na początku warsztatów prowadzące zapytały uczniów o skojarzenia ze słowem - kluczem rozmowy, czyli „cyberprzemPowaga sądu wypisana na twarzach.ocą”. Spisano listę skojarzeń, po czym dokładnie omówiono każdy jej podpunkt. Najbardziej poruszającym momentem spotkania okazała się jednak projekcja filmu o zmarłej tragicznie Amandzie  Todd, która nie poradziła sobie z negatywną opinią na swój temat po ukazaniu się jej nagich zdjęć w sieci. Uczniowie ochoczo przystąpili do Super warsztaty - owacja na stojąco.oceny postawy dziewczyny. Wszyscy chcieli również przymierzyć togi sędziowskie i adwokackie, które przyniosła pani E. Kosowska- Korniak. To, co pozostanie z nami jeszcze na długo po zajęciach to nie tylko zdjęcia w pięknych togach, lecz przede wszystkim uwrażliwienie na los drugiej osoby i uświadomienie, że wszystko, co trafia do Internetu już w nim zostaje i ukazuje się w najmniej Czyżby przyszłe prawniczki?odpowiednim momencie. Warto zapamiętać na całe życie, że Internet stwarza nam możliwości rozwoju, ale często okazuje się także pułapką. To od nas zależy, jaka część naszego życia zostanie opublikowana w Internecie, a jaka będzie tylko prywatna. Jaką częścią możemy się podzielić z każdym na świecie, a jaką należy zostawić tylko dla siebie. Internet nie jest jedynym miejscem dla młodego, posiadającego pasje człowieka. Świetną alternatywą może się okazać gazetka szkolna, w której również możemy wyrazić siebie i stać się wzorem dla innych.
Tu znajdziesz dodatkowe informacje o warsztatach i zdjęcia:
https://www.facebook.com/826094564144614/photos/pcb.1174202606000473/1174192672668133/?type=3&theater

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, uczniowie klasy drugiej lub trzeciej gimnazjum są zobowiązani zrealizować projekt edukacyjny. Projekt jest planowanym przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym przez zespół uczniów przy wsparciu nauczyciela, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod. Jednym z bardzo ciekawych projektów zrealizowanych, w tym roku szkolnym, w naszej placówce było działanie uczniów klas drugich gimnazjum, pod opieką p. Marty Wodyńskiej, pod hasłem „My school is cool”. Miało ono na celu promowanie naszej szkoły z wykorzystaniem metody webquestów. W projekcie wzięli udział: Agnieszka Czernia, Zuzia Reuss, Sara Weiss, Wiktoria Łysy, Wiktoria Sawicz, Hanna Kowalska, Szymon Kołtowski, Maciej Urbańczyk. Poniżej efekt ich pracy.

"Burza mózgów".Dnia 10 maja 2016r. uczniowie gimnazjum: Malwina Szymańska z kl.II A i Aleksander Liskowicz z kl.I uczestniczyli w konkursie matematycznym pod hasłem „Para może więcej”, który odbył się w Zespole Szkół w Niemodlinie. Konkurs polegał na wspólnym rozwiązyNagrody za ciężką, umysłową pracę.waniu jak największej ilości zadań (losowo wybranych) w ciągu godziny. Spośród 20 zespołów nasi reprezentanci zajęli wysokie III miejsce! Jak sami mówią, zadania były zróżnicowane. Podkreślają też, że W gronie zwycięzców.była to dla nich świetna zabawa i okazja do sprawdzenia swoich kompetencji matematycznych, a w szczególności logicznego myślenia.
Gratulujemy serdecznie i liczymy na równie wysoką lokatę  za rok!

Uczestnicy konkursu z nagrodami.Zimowe, długie wieczory za nami.  Niektórzy z nas spędzali je na łamigłówce rozwijającej umysł i logiczne myślenie czyli SUDOKU. W związku z tym w naszej szkole po raz drugi odbył się 2-etapowy konkurs do którego przystąpiło 11 uczniów gimnazjum. Wśród nich największą ilość punktów (81pkt) i tytuł Mistrza Sudoku otrzymała po raz drugi Julia Zmarzlik. Walka była wyrównana do ostatniej minuty bowiem tuz za nią z wynikiem 80 pkt uplasowała się Daria Kala. Trzecie miejsce na podium zajął Michał Seemann (56 pkt), a zaszczytne czwarte miejsce  Bartek Lukowski (54 pkt). Uczniowie otrzymali atrakcyjne nagrody oraz upominki. Konkurs miał na celu popularyzację łamigłówek liczbowych wśród młodzieży szkolnej, rozwijanie logicznego myślenia, przewidywania, dostrzegania związków pomiędzy poszczególnymi etapami rozumowania. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym będzie się cieszył jeszcze większym zainteresowaniem wśród młodzieży.
Praca wre.Dnia 13 marca przedstawiciele naszego gimnazjum razem z opiekunem, panią Klaudią Reuss uczestniczyli w spotkaniu w ramach Opolskiej Kampanii Edukacyjnej „Przyhamuj – życie przed Tobą” z udziałem przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Opolu, Wydziału Ruchu Drogowego KW Policji w Opolu, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu. Spotkanie odbyło się w PG w Komprachcicach. Celem tej kampanii jest uświadomienie młodym uczestnikom ruchu drogowego zasad bezpiecznego poruszanUczestnicy konkursu.ia się po drogach. Policjanci podczas spotkania przedstawili uczniom potencjalne zagrożenia w ruchu drogowym oraz sposoby ich unikania. Wiele uwagi poświęcili bezpieczeństwu niechronionych uczestników ruchu drogowego czyli: pieszych, rowerzystów oraz motorowerzystów. Po wysłuchaniu prelekcji popartych prezentacjami uczestnicy spotkania sprawdzali swoją wiedzę rozwiązując na czas test  z znajomości przepisów ruchu drogowego. Chętni mogli wziąć udział w pokazie pierwszej pomocy. Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali elementy odblaskowe.