Szkoła to nie tylko zdobywanie wiedzy, to również dbanie o wszechstronny rozwój osobowości młodego człowieka. Mając to na uwadze w placówkach oświatowych naszej gminy, oprócz konkursów przedmiotowych organizowane są również takie, które dają możliwość twórczego działania i rozwijania artystycznych talentów. W ostatnim czasie w ZS w Chróścinie przeprowadzono dwie imprezy o takim charakterze: Gminny Konkurs Kroszonkarski i Gminny Konkurs Fotograficzny „Moja miejscowość – miejsce niezwykłe”(etap I – zima). Konkurs Kroszonkarski zainicjowany przez nauczyciela plastyki p. Krystiana Iwańskiego odbył się już po raz jedenasty. Jak co roku, w przedświątecznej atmosferze, uczniowie ze szkół Gminy Dąbrowa zaopatrzeni w niezbędne narzędzia do zdobienia jaj wielkanocnych zasiedli wspólnie i z godną podziwu cierpliwością tworzyli misterne dzieła sztuki ludowej. Tym razem do tak trudnej i wymagającej ogromnej cierpliwości pracy przystąpiło 49 uczniów. Po zakończeniu konkursu prace zostały ocenione przez jury, w tradycyjnym już od lat składzie: p. Wilhelm Lelek(plastyk), p. Bogdan Jasiński (etnograf z Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach) i p. Zbigniew Janowski (dyrektor GOKiR-u w Dąbrowie).
Tradycyjnie również po werdykcie jury dzięki wsparciu finansowemu Rady Rodziców i dyrektora ZS w Chróścinie p. Danuty Panufnik wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali świąteczne upominki, a wyróżnieni dyplomy. Konkurs Fotograficzny to nowa inicjatywa mająca na celu popularyzację najciekawszych miejsc naszej gminy. Uczniowie biorący w nim udział mieli możliwość pokazania, wydawałoby się czasami powszedniej, otaczającej nas rzeczywistości w sposób odmienny i niezwykły. Wspaniałe prace fotograficzne, jakie wpłynęły na konkurs można podsumować znanym wszystkim stwierdzeniem: „Cudze chwalicie – swego nie znacie”. Oryginalne i ciekawe zdjęcia zgromadzone na pokonkursowej wystawie były jawnym zaprzeczeniem bardzo popularnej tezy, iż piękno można znaleźć tylko podróżując w odległe zakątki Polski, Europy czy świata.

Etap I się zakończył, więc pozostaje mieć nadzieję, że druga część pod hasłem „Wiosna” przyniesie równie wspaniałe efekty. W imieniu organizatora Klubu Fotograficznego „Fotosik” zapraszamy wszystkich uczniów ze szkół naszej gminy do wzięcia w niej udziału. (szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest w sekretariatach szkół).