Opłata za obiady w maju wynosi:
Klasa 4 – 17,50zł
Klasa 5 – 17,50zł
Klasa 6a i 6b – 14,00zł
Klasa 7a i 7b - 14,00zł
Klasa 8 – 7,00zł
Wpłaty należy dokonać do 4.06.2021r.
na konto szkoły:
nr 86 1130 1219 0026 3109 4920 0014
 
w tytule wpłaty wpisujemy:
- imię i nazwisko dziecka
-miesiąc za który dokonujemy wpłaty
-numer ewidencyjny dziecka
Prosimy o wpłaty w terminie!
Opłata za obiady w maju kl.1,2a,2b i 3
wynosi  59,50 zł
 
Wpłaty prosimy dokonać
do 4.06.2021r.
na konto szkoły :
nr  86 1130 1219 0026 3109 4920 0014
 
w tytule wpłaty wpisujemy :
- imię i nazwisko dziecka
-miesiąc za który dokonujemy wpłaty
- numer ewidencyjny dziecka
Prosimy o wpłaty w terminie!
           Drodzy Rodzice !
 
Oplata za obiady w marcu wynosi
za całe trzy tygodnie
52,50 zł
 
Płatności prosimy dokonać do 20.04.2021 przelewem na konto szkoły:
 
Nr: 86 1130 1219 0026 3109 4920 0014
 
Wpisując w tytule:
Miesiąc za który dokonujemy wpłaty
Imię i nazwisko dziecka
Nr ewidencyjny

Prosimy o wpłaty w terminie

 Opłata za obiady w lutym wynosi

70,00zł
 
Wpłat dokonujemy na konto szkoły
do 5 marca 2021r.
 
  1. konta 86 1130 1219 0026
3109 4920 0014
 
W tytule wpłaty wpisujemy:
- Imię i nazwisko dziecka
- Miesiąc za który dokonujemy wpłaty
- Nr ewidencyjny
Prosimy o wpłaty w terminie.
Wzór podania o zwrot nadpłaty za obiady ( w załączniku).  Wypełnione podanie można składać w skrzynce pocztowej szkoły lub przynieść do szkoły i zostawić w specjalnie na ten cel przygotowanej skrzynce. Proszę o składanie podań jak najszybciej.