OBIADY
 
W roku szkolnym 2017/2018 opłata za obiady w stołówce szkolnej, będzie pobierana z góry.
 
Do dnia 8 września (piątek), należy zapłacić za wrzesień
45 zł (15 dni x 3 zł (1 obiad))
W dniach 25 – 29 września będzie pobierana opłata za październik
66 zł (22 dni x 3 zł (1 obiad))
 
Brak wpłaty w terminie spowoduje, że dziecko nie będzie jadło obiadów w danym miesiącu. Nieobecności (3 dni i więcej) będą odliczane w miesiącu następnym.
W związku z koniecznością dokonywania, w ustalonych terminach, wpłat za obiady na konto bankowe, z którego realizowane są zakupy do szkolnej stołówki, prosimy o terminowe opłacanie obiadów (u p. Aleksandry Homendy).
Jeżeli dziecko jest nieobecne  w szkole  (choroba, wyjazd) – 3 dni i dłużej – proszę niezwłocznie, najlepiej pierwszego dnia, poinformować  o tym sekretariat  szkoły lub wychowawcę klasowego w celu odliczenia porcji obiadowych. Odliczenia  nie  działają wstecz! Płatności za obiady należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca!