ZaproszenieUbiegłoroczne Świetlicowe Talenty.
Dnia 21 III 2019 roku o godzinie 13:30 w sali kolumnowej, odbędzie się II Przegląd Talentów Świetlicowych
PSP w Chróścinie.
Zapraszamy chętne dzieci do zaprezentowania swoich „talentów” – śpiew, taniec, gra na instrumencie, gimnastyka, sztuki walki, malowanie, rysowanie, recytacja. Rodziców,  prosimy o pomoc i wsparcie „młodych talentów” – przygotowanie podkładu muzycznego do piosenki lub tańca, odpowiedniego stroju ...
Na widownię, do podziwiania i oklaskiwania uczestników, zapraszamy wszystkich uczniów zapisanych do świetlicy oraz bliższą i dalszą rodzinkę  występującego dziecka.