Wielu małych ludzi, w wielu małych miejscach, robiąc wiele małych rzeczy, może zmienić Świat na lepszy.

W ramach działalności Szkolnego Wolontariatu organizowane są spotkania popularyzujące wiedzę o wolontariacie, służące organizacji wszelakich zbiórek i akcji charytatywnych.
Od 2011 szkoła bierze udział w wolontariacie w Domu Matki i Dziecka w Opolu. Wolontariat odbywa się w co drugą środę między godziną 17.00 a 18.45. Biorą w nim udział chętni uczniowie najstarszych klas szkoły (kiedyś III gimnazjum, teraz VIII) wraz z opiekunem wolontariatu Panią Martą Dobrowolską.
Wolontariat polega na opiece nad mieszkającymi tam dziećmi (grach i zabawach), podczas gdy ich mamy mają obowiązkowe zajęcia z pedagogiem.

Przed nami kolejne wyzwania  i działania na rzecz niesienia bezinteresownej pomocy m.in.:  „Zbiórka nakrętek dla Bartka”, akcja „Góra grosza”, zbiórka darów na rzecz opolskiego schroniska. Praca naszych wolontariuszy  stwarza każdemu młodemu człowiekowi szansę na rozwój własnej osobowości. Pozwala na rozwijanie posiadanych umiejętności. Przyczynia się do odkrywania nowych talentów, nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni, uczy też pracy. Buduje poczucia sensu z faktu pomagania innym i uzyskanie poczucia satysfakcji. Przede wszystkim przyczynia się do ciekawego i twórczego spędzenia wolnego czasu przez młodych ludzi.

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Gustawa Morcinka w Chróścinie

Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.
Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.

Szkolne Koło Wolontariatu
jest inicjatywą skierowaną do uczniów klas IV - VIII, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne. Działania Szkolnego Koła Wolontariatu mogą wspierać uczniowie klas młodszych.
Cechy wolontariusza: 
· dużo optymizmu i chęci do działania
· motywacja do niesienia pomocy potrzebującym, 
· umiejętność gospodarowania czasu, 
· odwaga, empatia i otwartość, 
· odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność,
· kultura osobista.
Prawa wolontariusza 
1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw. 
2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole, pomocy w domu oraz własnego odpoczynku. 
3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu. 
4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania konkretnego zakresu obowiązków związanych z jego posługą.
5. Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku zrealizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami. 
6. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekuna Koła.
Obowiązki wolontariusza 
1. Uczniowie są zobowiązani przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.
2. Członkowie Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w spotkaniach i warsztatach. 
3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków. 
4. Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga. 
5. Wolontariusz dochowuje tajemnicy dotyczącej swojej pracy. 
6. Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie wzajemnie. 
7. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę. 
8. Członkowie Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów, przestrzegać zasad etyki.
9. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu.
Nagradzanie wolontariuszy 
Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez: 
a) wyrażenie uznania słownego, 
b) pochwałę na forum szkoły, 
c) wręczenie listów pochwalnych i dyplomów.

elu małych ludzi, w wielu małych miejscach, robiąc wiele małych rzeczy,

może zmienić Świat na lepszy.

 

 


­

Szkolne Koło PCK rozpoczęło swoją działalność 12 listopada 2000roku.

Powstało ono z inicjatywy uczniów i nauczyciela Janiny Solińskiej.

Pierwszy wpis w kronice koła brzmi następująco: <<…odtąd możemy wspólnie pomagać

i troszczyć się o innych, a przez to samemu stawać się lepszym. Naszą myślą przewodnią stały się słowa A.Schwejtzera: „ Dla mnie Czerwony Krzyż jest światłem w ciemności…” . Pragniemy wszyscy być tym światłem pośród ciemności, czuć się potrzebnym

i odpowiedzialnym>>.

W pierwszym roku działalności koło zrzeszało 31 członków a opiekunem SK PCK działającym

w PG w Chróścinie została Janina Solińska.

I Zarząd koła:

Przewodnicząca: Alicja Słobodzian

Sekretarz: Wioleta Kula

Sekcje:

- promocja zdrowia- przewodnicząca: Aneta Przybyła

- socjalna- przewodnicząca: Anna Nowotny.

W roku szkolnym 2005/06 opiekunem koła była pani Małgorzata Kownacka.

W swej działalności organizacja stale współpracuje z Kołem Wiewiórka ze szkoły podstawowej

oraz nauczycielami nauczania zintegrowanego, paniami: Elżbietą Skrzypczyk, Marią Rynkowską oraz Wiesławą Cieśla. Od roku 2006/07 wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży i szkoły organizacja pracy koła uległa modyfikacji. Utworzone zostały trzy sekcje: sekcja :

- Promocja zdrowia pod kierunkiem pani Kariny Gahl

- Pierwsza pomoc pod kierunkiem pani Małgorzaty Steciuk

- Wolontariat pod kierunkiem Pani Janiny Solińskiej.

 

Wieloletnia aktywna działalność członków koła sprawiła, że wypracowane zostały już tradycyjne akcje, przedsięwzięcia i uroczystości. Są to:

· Pamiętamy o zaniedbanych grobach, porządkując je przed dniem Wszystkich Świętych.

· Bierzemy udział w działalności statutowej PCK np. kampanii „Walka z głodem”; akcji pod hasłem „Gorączka złota”.

· Organizujemy pokazy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

w wykonaniu członków Młodzieżowych Grup PCK z Opola, szkolne konkursy „Istniejemy, aby nieść pomoc”, przeprowadzamy spotkania z młodszymi kolegami z klas I-III szkoły podstawowej, na których zachęcamy do udzielania pomocy oraz dajemy praktyczne wskazówki, jak to robić.

· Organizujemy akcję charytatywną „Każde dziecko ma prawo do szczęścia” ,polegającą na zdobywaniu funduszy z przeznaczeniem na paczki z okazji Świąt Bożego Narodzenia, dla młodszych kolegów z naszej szkoły wywodzących się z rodzin mających trudną sytuację materialną.

· Pamiętamy o naszych emerytowanych nauczycielach przy okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych, odwiedzając ich, składając im życzenia oraz wręczając drobne upominki.

· Bierzemy udział w organizacji WOŚP, pracując jako wolontariusze oraz wykonując różne zadania w sztabie orkiestry znajdującym się w MDK w Opolu.

· Popularyzujemy Honorowe Krwiodawstwo w szkole i w środowisku pod hasłem: „Dzisiaj JA, jutro TY”.

· Organizujemy uroczystości szkolne popularyzujące wiedzę i wartości czerwonokrzyskie, łącząc je często z różnorodnymi konkursami.

· Prezentujemy przedstawienia o tematyce czerwonokrzyskiej na uroczystościach organizowanych przez Rejonowy Zarząd PCK w Opolu.

· Działacze naszego koła za wielkie zaangażowanie w pracach organizacji otrzymują książki prezentujące ważne życiowe wartości, takie jak: miłość, przyjaźń, nadzieja, altruizm , zdrowie.