WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GUSTAWA MORCINKA W CHRÓŚCINIE

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr dop.

Uwagi

W klasie 1, klasie 2, klasie 3, klasie 4, klasie 5, klasie 6, klasie 7 i klasie 8 w podręczniki zaopatruje szkoła i są one bezpłatne
(wyjątek: religia i j. niemiecki (kl. I - VI))

Do języka niemieckiego prosimy zakupić zeszyt ćwiczeń, a nie materiały ćwiczeniowe.

1 klasa

Język niemiecki

 

Ich und du. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 1

Ich und du. Zeszyt ćwiczeń (wersja podstawowa) do języka niemieckiego dla klasy 1

M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło

Wydawnictwo Szkolne PWN

 
33/1/2009
 

Religia

Jesteśmy dziećmi Boga

Red. ks. Marcin Wilczek

Wydawnictwo Św. Krzyża Opole

404/2013

 

2 klasa

Język niemiecki

Ich und du. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 2

Ich und du. Zeszyt ćwiczeń (wersja podstawowa) do języka niemieckiego dla klasy 2


M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło

Wydawnictwo Szkolne PWN

33/2/2009

 

Religia


Poznajemy naszego Boga

Red. ks. Marcin Wilczek

Wydawnictwo Św. Krzyża Opole

488/2014

 

3 klasa

Język niemiecki

Ich und du. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 3

Ich und du. Zeszyt ćwiczeń (wersja podstawowa) do języka niemieckiego dla klasy 3


M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło

Wydawnictwo Szkolne PWN

 
33/3/2009
 

Religia


Przyjmujemy Pana Jezusa

Red. ks. Marcin Wilczek

Wydawnictwo Św. Krzyża Opole

411/2015

 

4 klasa

Język niemiecki

Ich und du. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 4

Ich und du. Zeszyt ćwiczeń (wersja podstawowa) do języka niemieckiego dla klasy 4

E. Krawczyk, M. Kozubska, L. Zastąpiło

Wydawnictwo Szkolne PWN

383/1/2011

 

Religia

Zapowiedź zbawienia

Red. ks. Marcin Wilczek

Wydawnictwo Św. Krzyża Opole

488/2014

 

5 klasa

Język niemiecki

Ich und du. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 5

Ich und du. Zeszyt ćwiczeń (wersja rozszerzona) do języka niemieckiego dla klasy 5

E. Krawczyk, M. Kozubska, L. Zastąpiło

Wydawnictwo Szkolne PWN

383/2/2012

 

Religia

Jezus Chrystus naszym zbawicielem

Red. Ks. Marcin Wilczek

Wydawnictwo Św. Krzyża Opole

 

 

6 klasa


J. niemiecki

Ich und du. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 6

Ich und du. Zeszyt ćwiczeń (wersja rozszerzona) do języka niemieckiego dla klasy 6


M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło

PWN

90/10/S
 

Religia

Kościół wspólnotą zbawionych cz.1 i cz.2

Red. Ks. Marcin Wilczek

Wydawnictwo Św. Krzyża Opole

   


7 klasa

Religia

Droga wspólnoty zbawionych


Red. Maria Baron, ks. Marcin Ogiolda

Wydawnictwo Św. Krzyża Opole

 

 


8 klasa

Religia

Codzienność uczniów Jezusa – Zbawiciela

Red. Maria Baron, ks. Marcin Ogiolda

Wydawnictwo Św. Krzyża Opole